Naar Nieuws

Agressiewijzer

Nieuws - 16 maart 2017

RadarVertige heeft in opdracht van het actieplan ‘Veilig Werken in de Zorg’ (2012-2016) de agressiewijzer ontwikkeld. De AgressieWijzer zorgt voor duidelijkheid over agressie in je dagelijkse werk. Die duidelijkheid is belangrijk omdat in de praktijk blijkt dat je agressie alleen succesvol kunt verminderen en voorkomen wanneer je dit samen doet en allemaal op dezelfde manier. En dat wil iedereen, want minder agressie zorgt voor veiligheid, een prettiger werkklimaat, minder uitval en verzuim, meer energie.

Drie sessies

In een paar heldere sessies helpt de AgressieWijzer teams (of afdelingen) om samen succesvol agressie aan te pakken. Teamleden onderling bespreken in drie sessies hun ervaringen met gewenst gedrag (groen gedrag), emotioneel gedrag (oranje gedrag) en agressief gedrag (rood gedrag) op de werkvloer. Het team stelt vervolgens een gezamenlijke norm vast – wat vinden we acceptabel, wat niet – en bepaalt samen hoe groen gedrag kan worden gestimuleerd, oranje gedrag omgebogen en rood gedrag gestopt. Ook bespreekt het team samen welke maatregelen ze nemen bij ongewenst gedrag, zodat voor iedereen duidelijk is wat wanneer de opties zijn.

Bewezen in de praktijk

De AgressieWijzer is ontwikkeld in samenwerking met RadarVertige en mensen uit de directe praktijk en werkt vanuit een ‘normstellend kader’. Alle onderdelen van een effectieve aanpak van agressie zijn daarin opgenomen, zoals preventie, reageren op een voorval en zorgvuldige afhandeling. Gemeenten, UWV, Belastingdienst en verschillende zorgorganisaties passen dit instrument al enkele jaren succesvol toe. RadarVertige biedt ondersteuning om te leren werken met de AgressieWijzer en heeft al diverse organisaties en teams geholpen bij de implementatie ervan.

Benieuwd?

Voor meer informatie over gebruik en implementatie van de AgressieWijzer kunt u contact opnemen met Chaim Wannet.

Meer weten?