Naar Nieuws

Brandjes blussen of netwerk uitbreiden?

Nieuws - 07 december 2015

Blog van Bart Verhagen, directeur RadarVertige

Centrale vraag

Het is een lastig uit te roeien verschijnsel onder generalisten, die neiging om bewoners problemen uit handen te nemen. Logisch, voorheen waren zij specialisten op een bepaald vakgebied. Hun hele ziel en zaligheid was erop gericht om problemen op te lossen. Dat staat nogal haaks op hun nieuwe taak, namelijk cliënten helpen om zélf de problemen weg te werken en de regie over hun eigen leven weer terug te krijgen. En daarbij kan de cliënt zijn eigen netwerk én dat van de wijk donders goed gebruiken. Hoe kan het dan toch dat die ene vraag nog steeds niet centraal staat: “Wie zou jou bij deze problemen kunnen helpen?”

Compassie, sturen op eigen regie en efficiëntie

Nee hoor, de generalist is een en al oor, laat de cliënt tot in den treure zijn trubbels en trammelant uit de doeken doen. Reuze sympathiek. Maar ook reuze inefficiënt. Zeker als al die hulpvragen ook nog eens intern met de overige teamleden worden besproken. Terwijl je weet: hoe meer je overlegt met collega’s, des te meer mogelijke oplossingen zij verzinnen. En die wil je natuurlijk delen. Daar gaan we weer, we dragen de cliënten oplossingen aan. En weg is de kans om de Eigen Kracht van de burger aan te spreken. Er zijn relatief nog maar weinig teams die inzien dat compassie, sturen op de eigen regie en efficiëntie wel degelijk bijzonder goed samen kunnen gaan.

Brandjes blussen

Zo ontmoette ik een generalist die standaard bij ieder intakegesprek de cliënt vroeg iemand mee te nemen die hem of haar zou kunnen ondersteunen bij de hulpvraag. Kijk, dat schiet op. Maar hoe zit het met het netwerk van het wijkteam zelf? Is dat al een beetje op orde? Vaak niet. Drukte en de waan van de dag maken dat er veelal uitsluitend brandjes worden geblust.

Zonde, want de kracht van een uitgebreid netwerk in de buurt is ongekend. Wie de tijd neemt om preventieve acties te organiseren, boekt gegarandeerd winst.

Sinterklaas

Neem die wijk in Utrecht. Ieder jaar had de groep mensen die zo lekker op weg was met het schuldsaneringsprogramma in januari met een terugval te maken. Oorzaak: Sinterklaas. Zelfs de meest spaarzame gezinnen gaven met Sinterklaas meer uit aan cadeaus voor de kinderen dan hun budget toeliet. De gevolgen daarvan werden in januari pijnlijk duidelijk. Tijd voor een structurele oplossing. Het wijkteam maakte er tijd voor vrij, brainstormde met elkaar en de buurtbewoners en bedacht de jaarlijkse speelgoedruilbeurs. Met behulp van het netwerk in de buurt werden vrijwilligers gevonden om deze beurs te organiseren, een locatie te zoeken, flyers te maken en te verspreiden. De beurs werd een groot succes. En de schade in januari het jaar erop viel alleszins mee.

Stagestraat

Of neem de wijk waar zo veel jongeren zonder startkwalificatie met de ziel onder hun arm liepen. Het wijkteam stak de koppen bij elkaar, deed een beroep op de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de ondernemers in de wijk, en zette de zogenaamde ‘stagestraat’ op, waar de jeugd de nodige werkervaring kon opdoen.

Hadden die teams daar allemaal tijd voor? Nee, natuurlijk niet. Ze hebben het stuk voor stuk net zo druk als alle andere teams. Maar ze maakten tijd. Drukbezet waren ze toch al. Bovendien, door de organisatie van zo’n speelgoedruilbeurs hadden ze het in januari weer een stuk rustiger.

Netwerk uitbreiden

Ik kan het niet vaak genoeg herhalen: Praat nou eens wat minder over die individuele cases. Ga de boer op, breid dat netwerk in de buurt uit, verbind wijkbewoners en ondernemers aan je organisatie. Kortom: werk aan de opbouw van je wijk of buurt. Of laat je je nog steeds liever leiden door de waan van de dag? Geloof me, dan blijft het bij brandjes blussen…

Dit artikel verscheen ook op Binnenlands Bestuur