De omgevingswet geeft ruimte

Meer samenhang brengen tussen de onderdelen van de fysieke omgeving. Dat is het doel van de omgevingswet die op 1 januari 2021 van kracht wordt. Door de omgevingswet komt er meer ruimte voor lokale initiatieven en effectieve oplossingen op maat.

Het gaat niet om de Omgevingswet!

Hoewel we gewend zijn om bij een nieuwe wet snel naar de regels te krijgen, staan niet de wet maar de mensen centraal bij de Omgevingswet. Uitgangspunten voor de Omgevingswet zijn dat er minder regels zijn, initiatieven omarmd worden, oplossingen op maat mogelijk zijn en vooral dat we meer moeten vertrouwen op de mensen die betrokken zijn bij ingrepen in onze leefomgeving. Dat zijn niet alleen medewerkers van de overheid maar juist ook burgers, ondernemers en bedrijven.

Wilt u de omgevingswet nu al beleven? Kom naar de Omgevingswet Experience!

Nu de verschillende partijen dus meer invloed krijgen, moeten zij ook anders samenwerken dan vroeger. Sec wijzen naar de wet volstaat niet meer voor een ambtenaar bij de milieudienst. Van de ambtenaar wordt verwacht dat hij meedenkt met initiatieven van burgers en ondernemers. Doordat oplossingen op maat vaker mogelijk zijn worden burgers meer geactiveerd om initiatieven te nemen. Overheden stellen zich dan meer faciliterend op. Uiteindelijk moeten procedures korter en goedkoper worden zodat initiatief nemen makkelijker wordt, leuker wordt én betere oplossingen voor onze leefomgeving biedt.

Meer dan twintig wetten ingetrokken

De omgevingswet faciliteert meer samenwerking en oplossingen op maat door vooral de regels korter en makkelijker te maken. Dankzij de omgevingswet worden met dan twintig wetten ingetrokken of korter doordat ze (deels) opgaan in de omgevingswet. De wet zelf is opgebouwd uit 4 algemene maatregelen van bestuur (AMvB’s) voor activiteiten in de leefomgeving, de kwaliteit van de leefomgeving, bouwwerken in de leefomgeving en het Omgevingsbesluit zelf.

De Omgevingswet biedt overheden onder meer zes kerninstrumenten om de leefomgeving te beheren: omgevingsvisie voor de lange termijn, programma’s die de doelen van de omgevingsvisie concreet maken, de-centrale regelgeving van elke orgaan (rijk, provincie en gemeente), algemene rijksregels voor activiteiten zodat vergunningsaanvragen niet meer nodig zijn, omgevingsvergunning voor die situaties waarvoor de rijksregels niet volstaan en projectbesluiten voor ingewikkelde projecten met een groot publiek belang.

Met deze en meer instrumenten gaat Nederland vanaf 2021 aan de slag voor een toekomst die nog meer in handen van burgers ligt. Kijk op de informatiesite van de Omgevingswet voor alle informatie over de Omgevingswet.

Casus de Fabrique

Entree van de FabriqueDoor omslachtige regelgeving duurde het vijf jaar voordat de Fabrique zijn deuren voor het publiek kon openen. Tot ongenoegen van de politiek, terwijl de ambtenaren hun werk keurig deden. Betrokken specialist omgevingsrecht Jan Boer vertelt over hoe hij zijn houding moest aanpassen om het voor elkaar te krijgen.

Lees de casus

Dit najaar: De Omgevingswet Experience!

Bent u zelf een beleidsmaker, vergunningsverlener of toezichthouder? Leer meer over uw nieuwe rol én over de inhoud van de Omgevingswet tijdens de Omgevingswet Experience. Een speciaal ontwikkeld opleidingstraject bestaande uit drie onderdelen waaronder een game. Hierin raakt u bekend met de nieuwe werkwijzen van de Omgevingswet. Meer informatie