Naar Nieuws

Duidelijke afspraken over agressie dankzij AgressieWijzer

Nieuws - 24 augustus 2017

In mijn vorige blog had ik het over de risico’s die ambulant werk met zich meebrengt en dat de bestaande afspraken (nog) onvoldoende zijn afgestemd op de veranderende werkomstandigheden. Zeer terecht kwamen daarop enkele reacties die wezen op praktische instrumenten om huisbezoeken veiliger te maken. Die hulpmiddelen zijn er zeker, en het lijkt me goed om er hier meteen een paar te benoemen.

Lezers wezen al op mobiele persoonsalarmering en de app Veilig Huisbezoek. Die app is weer gebaseerd op de Checklist Agressie Risico Inschatting Huisbezoek. Dat is een korte, handige checklist, ontwikkeld door RadarVertige, in opdracht van het FCB en in nauw overleg met een grote groep ervaren jeugdzorgmedewerkers. Je kunt daarmee, voorafgaand aan een huisbezoek, de risico’s inschatten en vervolgens zo nodig maatregelen nemen. De checklist hanteert drie risiconiveaus, groen, oranje en rood. In een volgende blog ga ik daar verder op in.

Maar ik wil het hier deze keer over een vierde instrument hebben. De AgressieWijzer, een hulpmiddel waarmee een team of afdeling afspraken kan formuleren om bijvoorbeeld een huisbezoek zo veilig mogelijk te maken. Tijdens enkele gezamenlijke sessies bespreek je als team ervaringen en inzichten aangaande emotie en agressie op de werkvloer. Om vervolgens met elkaar normen vast te leggen.

Dat klinkt allemaal misschien nog een beetje abstract. Maar we zien in de praktijk dat de AgressieWijzer echt werkt en teams of afdelingen ermee geholpen zijn om snel en overzichtelijk afspraken rondom agressie te ontwikkelen. Hoe kun je agressief gedrag voorkomen, wat doe je om ongewenst gedrag om te buigen, hoe kun je elkaar helpen in geval van incidenten?

Welke afspraken zijn dat dan bijvoorbeeld, die voortkomen uit de sessies op basis van de AgressieWijzer?

  • Als je buiten kantooruren een huisbezoek aflegt, ga dan altijd met z’n tweeën.
  • Zorg dat je, vóórdat je naar binnengaat, een goed beeld hebt van de situatie binnen. Dat kun je gewoon doen door vragen te stellen: Kom ik gelegen? Zijn er nog andere mensen in huis?
  • Kijk goed om je heen. Zijn er voorwerpen of situaties in de kamer die gevaarlijk kunnen worden?
  • Laat een bewoner altijd zelf voorop lopen, zodat je nooit ingesloten kunt raken. Probeer dat op een vriendelijke manier te brengen: ‘U weet de weg, laat maar zien waar ik naar toe moet.’
  • Bedenk vooraf goed wat je kunt aantreffen. Op die manier loop je minder kans om op het moment zelf dicht te klappen, in paniek te raken of je grenzen te verleggen.
  • Wees je altijd bewust dat je ergens te gast bent en gedraag je daar ook naar. Maar durf wel voorwaarden te stellen: Ik wil graag aan deze kant van de tafel zitten. Mag de tv uit, dan kunnen we ons allebei beter op ons gesprek concentreren? Kunt u de hond achter de deur zetten, ik voel me niet helemaal op m’n gemak. Wilt u even een shirt aantrekken, dat praat wat makkelijker voor mij.

Simpele zaken misschien, die allemaal vanzelfsprekend lijken. Maar door het vast te leggen in een protocol zorg je dat je als team hetzelfde handelt en het voor iedereen duidelijk is wat je wanneer kunt doen om ambulant werk zo veilig mogelijk te maken.

Lees meer over de AgressieWijzer.

Deze blog is ook verschenen op Binnenlands Bestuur

Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief!

Meer weten?