Naar Nieuws

Ervaringen met training Oplossingsgerichte gespreksvoering

Nieuws - 27 maart 2017

Burgers die in schijnbaar uitzichtloze situaties verkeren voelen zich vaak kwaad en teleurgesteld. Als ze daarbij ook nog het idee hebben dat regelgeving en instanties meer tegenwerken dan helpen, leidt dat in veel gevallen tot ‘lastig’ gedrag. Ze vertonen bijvoorbeeld slachtoffergedrag, verzetten zich tegen veranderingen en komen afspraken niet na. Voor hulpverleners is het dan lastig om gesprekken met cliënten een positieve wending te geven. De training Oplossingsgerichte gespreksvoering leert professionals om dat nou juist wél voor elkaar te krijgen.

Oplossingsgericht geconcretiseerd

Oplossingsgericht werken, dat klinkt natuurlijk aantrekkelijk. Maar hoe concretiseer je zoiets? Het vraagt namelijk om een bewuste verandering van houding door niet te focussen op de bestaande problemen, maar op de gewenste situatie. Deelnemers zijn dan ook blij verrast met de inzichten en praktische handvatten die zij tijdens de training krijgen aangereikt.

“Meestal voelde ik het wel als een gesprek de verkeerde kant op ging, maar wist ik niet hoe ik er een positieve draai aan kon geven. Het is zo fijn om me daarin nu zekerder te voelen, zodat ik klagende cliënten concreet af kan leiden van het probleem en bewust na laat denken over wat ze wèl willen.”

 

Leerdoelen en -wensen

Voorafgaand aan de training Oplossingsgerichte gespreksvoering inventariseert de trainer de persoonlijke leerdoelen en -wensen van de deelnemers, om daar vervolgens flexibel op in te kunnen spelen. Bovendien zijn ook de gekozen werkvormen, zoals oefeningen in subgroepen, rollenspellen met een acteur en casusbesprekingen zoveel mogelijk gericht op de eigen werkpraktijk van deelnemers. Op die manier kunnen zij aan de hand van reële praktijkvoorbeelden oefenen hoe zij als professional effectief kunnen handelen.

“Geweldig om te merken hoe krachtig het werkt als je je eigen doelen loslaat en de ander laat bepalen wat doel en tempo van de samenwerking is.”

 

Theorie en praktijk

Natuurlijk is de training Oplossingsgerichte gespreksvoering theoretisch onderbouwd. Maar deelnemers roemen juist de bruikbaarheid in hun dagelijkse werk door de gebruikte praktijkvoorbeelden. Ze zitten zo vaak tegenover cliënten die boos en emotioneel zijn en met een negatief gevoel de gesprekken ingaan.

“Ik heb tijdens de training geleerd om te denken zonder oordeel. Ik beweeg mee in de beleving van mijn cliënten en laat ze zelf nadenken. Dus niet meteen overladen met allemaal adviezen.”

 

Van passief naar enthousiast

Deelnemers zijn zeer gebaat bij een verbaal instrumentarium om passiviteit om te zetten in enthousiasme, cliënten te activeren en eigen verantwoordelijkheid te stimuleren. Dat zit soms in kleine dingen die een gesprek of houding een positieve wending kunnen geven. Door doelen en oplossingen te formuleren, complimenten te geven en vooruitgangen zichtbaar te maken en te versterken.

Respect als basis

Deelnemers aan de training leren specifieke vragen te stellen waarmee ze de eigen krachten en ideeën van cliënten aanboren. Op die manier motiveren ze mensen om uit eigen beweging stappen te zetten, voor doelen die zij zélf belangrijk vinden. En de professionals merken dat dit hun werk ook makkelijker maakt. Aan de basis van deze gespreksmethodiek ligt een respectvolle houding naar cliënten, met veel aandacht voor hun wensen en mogelijkheden. Het referentiekader van cliënten is leidend, zij benoemen zelf de doelstellingen van de hulpverlening en bepalen ook hoe zij dat gaan bereiken.

Wat gaat er wél goed

De essentie is dat oplossingsgerichte therapie de aandacht juist vestigt op wat er wél goed gaat. Het is een actieve zoektocht naar mogelijke oplossingen. Omdat dit gebeurt op basis van wat de cliënt zelf belangrijk vindt, bestaat er weinig weerstand. En omdat de cliënt de expert is en zélf de oplossingen aandraagt, zijn de gekozen oplossingen realistisch, passend en structureel.

Meer weten?

Meer weten over Oplossingsgerichte gespreksvoering? Neem contact op met Marivonne de Groot of bekijk de trainingsinformatie over Oplossingsgerichte gespreksvoering.

Meer weten?