Naar Agressie en weerbaarheid

Handhaven

Voor een veilige leef-, woon- en werkomgeving zijn regels nodig. En burgers moeten zich van die regels bewust zijn om ze na te kunnen leven. Handhavers zien dagelijks toe op de naleving van regels. Daarmee hebben ze een allround functie: controle op overtredingen van wet- of regelgeving, beoordeling van risico’s, oog en oor voor omgeving, gezag uitstralen.

Veranderende samenleving

Ondertussen verandert de samenleving voortdurend, en de regels dus ook. Daarom heeft een goede handhaver permanente bijscholing nodig.

Uitdagende taak

RadarVertige biedt een groot aantal trainingen en opleidingen op het gebied van handhaving, om handhavers optimaal voor te bereiden op hun uitdagende taak.

Onze trainers/ opleidingsadviseurs

Wij denken graag mee met uw vraagstukken rondom handhaving

1 2