Naar Expertises

Onze visie op zorg: de relatie centraal

Innovatie zorg en welzijn

De ontwikkelingen in de zorg vragen om een andere houding van medewerkers. De cliënt neemt de regie over de eigen zorg, waardoor de relatie tussen bewoner en verzorger steeds belangrijker wordt. Daarom richten de opleidingen van RadarVertige zich juist op die relatie, om cliënt en medewerker optimaal in hun kracht te zetten.

Innovatie zorg: op weg naar cliëntgerichte zorg

In korte tijd hebben zich allerlei ontwikkelingen binnen de zorg voorgedaan. Denk aan de invoering van kleinschalige woonvormen, de Norm verantwoorde zorg en de invoering van de Zorgzwaarte financiering. Maar ook aan instrumenten als het Zorgleefplan (ZLP) en Elektronisch cliëntdossier (ECD). Medewerkers ervaren deze nieuwe ontwikkelingen soms als last, terwijl veel instrumenten juist ondersteunend zijn in de uitvoering van zorgtaken. RadarVertige begeleidt uw medewerkers bij het gebruik van deze instrumenten. Zo komt u weer toe aan uw belangrijkste kerntaak: cliëntgerichte zorg bieden.

Training & opleiding

Doen we het goed? Of Wat kan er beter? Veelvoorkomende vragen die zorginstellingen zich stellen. Tijdens onze trainingen en opleidingen staan steeds dezelfde vragen centraal. Hierdoor raken medewerkers gemotiveerd om met hun eigen ontwikkeling aan de slag te gaan. De nadruk ligt op competentieontwikkeling, praktijkleren en de toepassing van kennis en vaardigheden. Onze trainers staan dicht bij de belevingswereld van de zorgmedewerker en waar mogelijk zetten we acteurs in.

Dit kunnen wij voor u doen

RadarVertige verzorgt een groot aantal trainingen en opleidingen op het gebied van zorg en welzijn.

Onze opleidingsadviseurs

Wij denken graag mee met uw vraagstukken rondom innovatie in zorg en welzijn

1 2

Gerelateerd aan innovatie zorg en welzijn

Vond u dit interessant? Kijk dan ook op deze pagina: