Naar Innovatie zorg en welzijn

Ontwikkeling sociale teams

De maatschappij verandert, de verzorgingsstaat krijgt een ander gezicht. Gemeenten pakken massaal de kans om door de extra ruimte van de decentralisaties nieuwe organisaties en werkvormen te ontwikkelen, die recht doen aan meer ruimte voor de burger, meer maatwerk en gebruik van nabije voorzieningen. Innovatie ontstaat in co-creatie met gemeenten, instellingen en andere betrokkenen. Sociale teams vormen een laagdrempelige oplossing om de verschillende partijen met elkaar te verbinden. Burgers moeten veel meer de krachten van zichzelf en hun omgeving aanspreken, daarbij ondersteund door de beschikbare voorzieningen in wijk en buurt. De dagelijkse problematiek blijft in dit traject echter de nodige vragen en onzekerheden oproepen. Genoeg reden om de betrokken professionals bij dat proces zorgvuldig te begeleiden en praktijkgericht te trainen.

Sociale teams

Gemeenten zetten op grote schaal sociale teams in om burgers zo effectief mogelijk te ondersteunen bij lichte problematiek. De nadruk bij de professionals in deze teams ligt op vroegtijdig signaleren van problemen en knelpunten om die vervolgens te kunnen voorkomen of beperken. Zodoende vermindert de vraag naar specialistische, en dus duurdere, hulp. Gevolg van deze ontwikkeling is dat professionals anders moeten leren werken.

Eigen kracht

De professional moet vooral stimuleren dat burgers hun eigen kracht en die van hun netwerk inzetten. Voor deze aanpak is een heel andere manier van werken nodig. RadarVertige begeleidt de publieke professional graag bij deze omschakeling en bij de voortdurende ontwikkelingen die dit proces kenmerken.

Integrale aanpak

Het is de bedoeling dat professionals problemen van burgers niet langer geïsoleerd en fragmentarisch oppakken, maar juist integraal, over de verschillende leefdomeinen en met oog voor het gezinssysteem. De kern van het sociaal team is dat de professional meer ruimte krijgt en zo min mogelijk beperkingen tegenkomt door protocollen en procedures. Maar wat houdt dat nou precies in, Inzetten op Eigen Kracht? Wanneer is iemand nog zelfredzaam en waar houdt dat op? En Eigen Kracht mag nooit een ander woord worden voor een terugtrekkende overheid die bezuinigt op zorg en begeleiding.

Valkuilen en dilemma’s

Zo kent de praktijk verschillende valkuilen en dilemma’s. Professionals moeten laveren tussen hun ervaringen als specialist en de rol van generalist. Zij willen een proces in met de burger, maar voelen ook altijd de druk dat het niet te lang mag duren. Hoe gaan ze om met de verwachtingen van burgers? Om nog maar te zwijgen van de netwerkpartners. Allemaal vragen die geen enkele professional alleen kan oplossen. RadarVertige biedt een evenwichtig opleidings- en ontwikkeltraject voor de coaching en aansturing van sociale teams.

Contact

Wij denken graag met u mee over de ontwikkeling van sociale teams