Naar Persoonlijke en professionele ontwikkeling

Omgevingswet 2021

De Omgevingswet komt er met rasse schreden aan. RadarVertige ontwikkelde een speciaal programma voor beleidsmakers, vergunningverleners en handhavers.

Gemeenten hebben nog het nodige te doen om zich voor te bereiden op de invoering van de Omgevingswet 2021. Naast gedegen kennis opdoen van de nieuwe regels zal het aanmeten van de juiste houding veel aandacht vragen.

De Omgevingswet is namelijk veel meer dan een nieuwe set regels waar wij ons aan moeten houden. Het vergt vooral een andere houding van beleidsmakers, vergunningverleners en handhavers. De verandering in houding en gedrag zal de grootste impact hebben om de mate waarin er efficient en effectief maatwerk oplossingen gemaakt kunnen worden. Het is aan ambtenaren om meer mee te werken aan de maatwerkoplossingen. Om meer mogelijk te maken.

Hieronder leest u meer algemene informatie over de Omgevingswet en u vindt een case waarin omgevingsrechtspecialist Jan Boer vertelt over de totstandkoming van de Fabrique. Jan Boer was er zelf nauw bij betrokken. Hij heeft de obstakels zelf ervaren en werd in die casus tot een gedragsverandering uitgedaagd om succesvol te zijn.

Speciaal opleidingstraject: De Omgevingswet Experience

Om gemeenten en vooral de ambtenaren te ondersteunen in dit veranderingstraject ontwikkelde RadarVertige samen met omgevingsrechtspecialist Jan Boer een speciaal opleidingstraject waarin die gedragsverandering naast de inhoudelijke verandering uitgebreid aan bod komen. In het opleidingstraject komt verspreid over drie dagen de inhoud aan bod, maar we besteden ook een hele dag aan de gedragsverandering die nodig is. Dit doen we aan de hand van een speciaal door RadarVertige ontwikkelde game. U kunt zich ook aanmelden voor een van de afzonderlijke onderdelen. Lees verder

De omgevingswet

De omgevingswet

Algemene informatie over de omgevingswet. Over de omgevingswet

Case: de Fabrique

Case: de Fabrique

'Je wil niet weten hoeveel tijd wij met zo’n allen hebben verspild.' Case: de Fabrique