Naar Werk en re-integratie

Boostcamp zelfregie werkzoekenden

De boostcamp voor werkzoekenden is een aanpak die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt weer activeert en re-integreert naar betaald werk. De programma’s richten zich erop om werkzoekenden weer de regie over hun eigen leven terug te geven.

Doorbreek laag zelfvertrouwen kandidaten

Voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt valt de zoektocht naar werk niet mee. Vaak zorgen allerlei tegenslagen en teleurstellingen voor een laag zelfvertrouwen. In die gevallen heeft het weinig zin om kandidaten alleen standaard werkzoekvaardigheden aan te leren.

Zelfregie werkzoekenden

Kern van onze methodiek is om bij deelnemers het vertrouwen in eigen kunnen te versterken. Daarnaast brengen wij hen relevante werkzoekvaardigheden bij en leren hen anders tegen eventuele belemmeringen aankijken. Daardoor gaan ze uiteindelijk effectiever, creatiever en actiever op zoek naar werk en zetten ze door, ondanks afwijzingen.

Rol professional verandert

Om te sturen op zelfregie moeten professionele hulpverleners en instellingen een heel andere rol gaan spelen. Zelfregieversterkend werken vergt een omslag in denken, houding en handelen. Professionals krijgen een meer coachende rol, zij leren cliënten meer ruimte te geven, zodat die zelf beslissingen nemen en activiteiten ontplooien om duurzaam werk te zoeken en te vinden.

Lastig traject

De zoektocht naar werk kan stress en frustratie veroorzaken en maakt mensen onzeker over hun eigen kunnen. Zelfsturing betekent niet dat burgers aan hun lot kunnen worden overgelaten. Juist niet, want het is vaak een lastig traject, waarin mensen buiten hun comfortzone moeten treden. Ze moeten actief verschillende stappen zetten, verder vooruitkijken dan ze gewend zijn zonder dat ze daar zekerheden voor terugkrijgen. Tevens moeten ze leren omgaan met obstakels, afwijzingen en tegenslag.

Model voor zelfsturing

Onze trainingen zijn gebaseerd op het model van Zelfsturing, volgens de principes van de JOBS-methodiek van TNO. Dit model geeft professionals en trainers richting en concrete handvatten om de zelfsturing bij cliënten op langere termijn in gang te zetten en coachend te begeleiden.

Meer weten?

RadarVertige verzorgt diverse trainingen voor werkzoekenden en train-de-trainer programma’s voor professionals bij gemeenten, uitvoeringsinstanties en zorg- en welzijnsinstellingen, die burgers met een grote tot zeer grote afstand tot de arbeidsmarkt begeleiden. Neem voor meer informatie contact met ons op.

Dit kunnen wij voor u doen

RadarVertige biedt trainingen en opleidingen over de volle breedte van de maatschappelijke ondersteuning.

Onze opleidingsadviseur

Wij denken graag mee met uw vraagstukken over de versterking van zelfregie bij cliënten

1 2