Naar Nieuws

‘Generalist ben je niet zomaar, dat moet je doorleven’

Nieuws - 30 augustus 2015

RadarVertige is actief betrokken bij de ontwikkeling van de buurtteams in Utrecht. Wij spraken met Willemijke de Vroom, buurtondernemer in Overvecht Gagel, over haar ervaringen.

Eigen kracht

Burgers in hun eigen kracht zetten, ik krijg het bijna m’n mond niet meer uit. Die termen klinken inmiddels zo uitgehold.’ Willemijke de Vroom, Buurtondernemer in Overvecht Gagel beseft terdege dat ze als generalist veel meer moet doen dan louter tegen die burger zeggen: “Bel die instantie zelf maar”. ‘Het gaat er om steeds goed te kijken en luisteren. Wat wil die klant, wat kan hij of zij zelf, waarom denkt-ie dat hij iets niet kan? Vervolgens help je ‘m om de noodzakelijke stappen te zetten. Opdat de burger trots kan zijn, weer zelfvertrouwen en waardering krijgt omdat hij de boel zélf op de rails zet.’

Altijd handvatten

‘Maar wat doe je als je een volledig getraumatiseerde man treft, die ooit kindsoldaat was in Afrika, en nu door een ongeluk een been verloren heeft? Zeg je dan ook doodleuk dat hij maar in zijn eigen kracht moet gaan zitten? Die man wilde helemaal niet meer leven. Een generalist kwam met dit dilemma bij mij, en eerlijk gezegd zag ik ook niet direct een invalshoek die bij de nieuwe manier van werken paste. Maar tijdens de training van RadarVertige leerden we dat er altijd handvatten zijn. Want waarom leefde de man nog? Hoe kwam het dat hij er nog goed verzorgd uitzag? Het werd ons al snel duidelijk dat hij nog wél wilde. Dat kleine beetje wilskracht bleek de basis voor verdere begeleiding.’

Blijven trainen

‘Het is prachtig om mensen te helpen hun eigen krachten te vinden, waarmee ze uiteindelijk weer maximaal grip op hun leven kunnen krijgen. En dat maakt gelukkiger, zo is het gewoon. Maar als voormalig specialist moet je je daarin wel trainen. En blijven trainen. Het is namelijk geen kunstje dat je even onder de knie moet zien te krijgen. Je moet de nieuwe manier van werken echt doorleven. RadarVertige bracht ons een afwisselend aanbod van theorie en praktijk, van speelse oefeningen, concrete handvatten en opdrachten waardoor we nieuwe inzichten verwierven. We ervaren deze trainingen allemaal als zeer nuttig, en zien altijd uit naar de volgende.’