Naar Nieuws

Goede afspraken over alarmopvolging

Nieuws - 13 december 2017

Onderstaande blog is ook verschenen op Binnenlands Bestuur.

Laatst kreeg ik tijdens een training Omgaan met emotioneel en agressief gedrag (emotioneel gedrag hoort er zeker bij en verdient ook aandacht) een legitieme vraag van een deelneemster. We hadden het erover hoe je kunt reageren als je merkt dat een gesprek uit de hand loopt. “Maar wat is nou de eventuele rol van mijn collega’s? Hoe weten zij wanneer ik hulp nodig heb, en zijn er ook situaties te bedenken dat zij actief ingrijpen op een escalerende situatie?” Dat gaat over alarmopvolging, daar zijn best wat zinnige dingen over te zeggen. Ik merk dat het helaas nog niet overal is geregeld.

Ik krijg zulke vragen vaker en benadruk dan dat het belangrijk is om samen goede afspraken te maken. Zodat je van elkaar weet hoe en wanneer hulp te vragen én te geven. Het helpt als bij een incident iedereen zijn of haar rol weet. Alleen al de geruststellende gedachte dat je in noodgevallen kunt vertrouwen op je collega’s neemt een flink stuk spanning weg. Afspraken daarover leg je als afdeling vast in een agressie-alarmeringsprotocol.

Om tot afspraken te komen moet je met elkaar de vormen van collegiale ondersteuning doorspreken. Daarbij gaat het om de beantwoording van vragen zoals:

  • Wanneer beëindig ik een gesprek?
  • Wat kan ik nog doen om dat te voorkomen?
  • Wat wordt onze rol?
  • Wie reageert hoe?
  • Wat doen we met omstanders en collega’s?
  • Is er beveiliging aanwezig?
  • Wanneer bellen we de politie?

Vervolgens is het zaak dat iedereen vertrouwd raakt met de manier van werken, door de gezamenlijk optredens ook te oefenen. En verder merk ik dat afdelingen een bestaand protocol gelukkig ook steeds verder aanscherpen door incidenten na afloop als team te evalueren. Dan kun je elkaar, op basis van reële gebeurtenissen, uitleggen wat echt ondersteunend werkte, wat er ontbrak en wat stroef of fout liep. Ook gaat de manier om een agressor aan te spreken of voor de keuze te stellen je steeds makkelijker en natuurlijker af.

Incidenten kun je soms vóór zijn door allerlei preventieve of de-escalerende maatregelen te formuleren en toe te passen. Dan hebben we het over onder meer preventieve aanwezigheid op afstand (soms wél zichtbaar), neutrale passieve bijstand of actieve deelname aan een gesprek, als derde partij.

Leg je afspraken van tevoren vast en ga hierover met elkaar in gesprek. Het is fijn als je weet wat je moet doen en mogelijke oplossingen paraat hebt. Ik adviseer daar graag over en wij hebben bij RadarVertige trouwens ook een afzonderlijke training Alarmopvolging beschikbaar. Soms oefenen we na sluitingstijd met verschillende afdelingen de alarmprocedure.

Meer weten?