Naar Nieuws

Missie slaagt door training en coaching

Nieuws - 31 augustus 2015

RadarVertige is actief betrokken bij de ontwikkeling van de buurtteams in Utrecht. Wij spraken met Bertus Dijkstra, buurtteam Leidsche Rijn, over zijn ervaringen.

Veranderproces

Hoe rond je een gesprek met de burger af? Trek je meteen je agenda voor een vervolgafspraak of laat je het initiatief bij de klant? Meld je iemand wel of niet spontaan aan bij een huisarts? Wanneer en hoe ga je ongevraagd bij mensen langs? Eenvoudige vragen die voor lastige dilemma’s zorgen, ook bij het buurtteam Leidsche Rijn in Utrecht. Wij spraken met leidinggevende Bertus Dijkstra. Incluzio, sinds 1 januari verantwoordelijk voor alle buurtteams sociaal in de stad Utrecht, ontwikkelde samen met Radar Vertige een intensief programma om de teams te faciliteren in hun veranderproces.

Integriteit en sensitiviteit zit buurtmedewerkers in bloed

Gedurende ons gesprek had teamleider Bertus Dijkstra geen idee waar ‘zijn’ buurtmedewerkers de hele dag uithingen. ‘Mijn team kende best wat open eindjes,’ erkent Dijkstra. ‘Integriteit en sensitiviteit zit er bij de buurtmedewerkers wel in hoor, dat zit ze in het bloed. Maar de zakelijke kant van het verhaal en het daadwerkelijk in eigen kracht zetten van de burger vraagt om training.’

Expertise delen

‘We hebben onder leiding van RadarVertige ook structuur in het team aangebracht. Er is namelijk onnoemelijk veel expertise in huis, maar de kunst is om die expertise van elkaar te kennen en met elkaar te delen. Daarvoor hebben we de casuïstiekbesprekingen ingevoerd, en werkoverleg op vaste momenten. Klinkt simpel, maar in de waan van de dag kom je er gewoon niet aan toe om gezamenlijk plannen van aanpak te maken.’

Veilige en sympathieke teamspirit

‘Ook hielp Vertige ons om de missie en visie van ons team te (her)formuleren. Heel belangrijk om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen. Veiligheid van zowel de burgers als de teamleden zelf bleek een belangrijke pijler, naast een teamsfeer creëren waarin je fouten mag maken en elkaar daar ook op aan durft te spreken. Pas als je voor zo’n veilige en sympathieke teamspirit hebt gezorgd, gaat deze missie lukken. Dan kom je snel achter de voordeur en kun je problemen klein houden. Ik geloof er heilig in dat dit concept kan slagen. Goede, gerichte training is onontbeerlijk in dat hele traject.’

Onze opleidingsadviseurs