Naar Medewerkers

Marivonne de Groot

Opleidingsadviseur, trainer

In vogelvlucht

Ik ben een enigszins aparte combinatie van nuchterheid en spiritualiteit. Mijn leven draait grotendeels om verbinding met mensen. Vanuit vrijheid en het geloof dat iedereen unieke krachten en talenten heeft. Daarnaast wil ik op alle terreinen graag spijkers met koppen slaan. Ben ik nog te volgen? 😉

Hoe ben je in dit vak terechtgekomen?

Via verschillende banen en functies ben ik het trainersvak ingerold. Ik ben van oorsprong arbeid- en organisatiepsycholoog. Het mooie van dit vak is dat ik er bijna alles in kwijt kan: mijn nieuwsgierigheid naar waarom mensen doen we ze doen, het gedrag van mensen op een positieve manier beïnvloeden en successen met elkaar vieren. En dit bij verschillende branches en met totaal verschillende doelgroepen.

Wat vind je belangrijk in dit vak?

Zorgen dat mensen en/of organisaties hun doelen bereiken door voornemens om te zetten in gedrag met impact. Mijn rol als trainer hierbij is ondersteunend d.w.z. ik wil dat deelnemers de hoofdrol spelen

Sterke eigenschappen als trainer/ opleidingsadviseur/ acteur?

Ik maak gebruik van bekende en minder bekende wetenschappelijk onderbouwde trainingsinterventies om het gedrag van mensen duurzaam te (helpen) veranderen. Ik leg de nadruk op wat nodig is om de geleerde vaardigheden en kennis in de praktijk te brengen. Vaak is dit meer vertrouwen krijgen in het eigen kunnen (naast het oefenen van nieuwe vaardigheden). Respect voor wat deelnemers weten, kunnen en willen is mijn vertrekpunt hierbij. Zogenaamde ‘weerstand’ is hierdoor zelden tot nooit een thema in mijn trainingen.

Belangrijkste inspiratiebronnen

Mensen die de moed en het doorzettingsvermogen hebben om te vechten voor een betere wereld. Zelfs als ze hier hun vrijheid, gezondheid of leven voor moeten opofferen.