Naar Nieuws

Oog voor kwaliteit en uniformiteit

Nieuws - 02 september 2020

RadarVertige is voortdurend op zoek naar manieren om de kwaliteit van de trainingen nog verder op te schroeven. In dat kader gaan twee studenten van de opleiding Learning & Development in Organisations de trainingen doorlichten om op basis daarvan te komen tot suggesties en aanbevelingen.

De essentie van leren

RadarVertige heeft afgelopen jaar onder de titel LeerRadar de uitgangspunten geformuleerd die in onze ogen de essentie van leren behelzen. Aan de hand van die leerprincipes willen we vervolgens de kwaliteit van onze trainingen verhogen en de uniformiteit vergroten. De stagiaires Rosalinde Otten en Bram van Nijnatten gaan de komende tijd trainingen bezoeken en kijken in hoeverre die leerprincipes in de praktijk al worden gebruikt en hoe die zo nodig nog beter zijn te implementeren.

Aanbevelingen

Ook zullen zij bij hun gang langs de trainingen individueel met de trainers en trainingsacteurs bespreken wat zij hebben gezien. Vervolgens bundelen zij al hun observaties tot een rapportage voor de organisatie. Daaruit komen ook suggesties voort voor de volgende centrale opleidingsdag die wij voor de trainers en acteurs van RadarVertige verzorgen.

Alles is erop gericht om steeds weer een slag te kunnen blijven maken in kwaliteitsverbetering van onze trainingen.

Meer weten over onze visie op leren? Neem contact op met Chaim Wannet of Bart Verhagen.

Direct contact

 

1 2