Naar Projecten

Boostcamp

Moeilijk overplaatsbare medewerkers met succes activeren naar werk

Een G-4 gemeente wilde een groep van circa 35 moeilijk overplaatsbare medewerkers ondersteunen bij hun zoektocht naar een nieuwe baan. Daartoe is een kortdurende groepsinterventie voor werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt ingezet. De Boostcamp bezorgde de medewerkers een boost in motivatie en zelfvertrouwen en zorgde voor een aanzienlijke uitstroom naar betaald werk.

Boostcamp in 5 dagdelen

De medewerkers verliezen hun baan vanwege de digitalisering en automatisering van de werkprocessen. De gemeente wil hen optimaal ondersteunen om nieuw werk te vinden, binnen of buiten de organisatie. Gekozen is voor een Boostcamp van 5 dagdelen volgens de principes van de wetenschappelijk onderbouwde JOB-methodiek®. Kijk voor een impressie van die aanpak naar een gefilmd verslag van de JOBS-methodiek zoals wij die eerder toepasten in de gemeente Nijmegen.

Competentiebeleving

De Boostcamp is bewezen succesvol. Deze benadering bevordert primair het geloof in eigen kunnen (competentiebeleving) en het probleemoplossend vermogen van deelnemers (leren anticiperen op en omgaan met obstakels, teleurstelling en terugval). Daarnaast doen deelnemers extra vaardigheden op die nodig zijn om werk te zoeken, vinden en behouden. Een vervolgtraject met groepscoaching bleek niet nodig, omdat de uitstroom van medewerkers naar een nieuwe baan na drie maanden boven verwachting was.

SUCCESFACTOREN

  • > Inbreng van eigen inzichten, expertise en ervaringen van deelnemers
  • > Versterking van geloof in eigen kunnen (competentiebeleving, self-efficacy)
  • > Ontwikkeling relevante vaardigheden om werk te zoeken, vinden en behouden
  • > Persoonlijk plan van aanpak, met oog voor obstakels en teleurstellingen

Meer informatie

 

1 2