Naar Projecten

Dynamisch leer-werktraject

Ervaringsleren voor Buurtteams

Medewerkers uit de verschillende buurtteams lerend laten werken en werkend laten leren. Om dat te bewerkstelligen heeft een G-4 gemeente een intensief professionalseringstraject ingezet. Dat heeft geresulteerd in goed op elkaar ingespeelde buurtteams die handelen vanuit de gemeentelijke visie dat de uitvoerende professional als kern van de organisatie zoveel mogelijk ruimte krijgt om de juiste dingen te doen. Deze aanpak bevat nog een tweede cruciaal element.  De buurtteams – en daarmee de gemeente –  hebben actueel zicht op de ontwikkelingen in de verschillende buurten en kunnen zo nodig direct anticiperen. Op die manier wil de gemeente de ondersteuning van kwetsbare burgers fundamenteel vernieuwen.

Buurtteam van de buurt

Het programma is gebaseerd op de uitgangspunten:
  >  Elke buurt een betere buurt
  >  Het buurtteam is van de buurt
Alles staat in het teken van het concretiseren van deze visie. Bovendien doorliepen medewerkers een individueel  ontwikkeltraject, dat startte met een tweedaagse centrale visiebijeenkomst.  Vervolgens had ieder buurtteam een eigen visiebijeenkomst met aansluitend drie inhoudelijke trainingsdagen: de WIE-focus, Motivational  Interviewing, Oplossingsgericht werken en Werken met groepen.

Gemeenschappelijke werkwijze

Tijdens de basistrainingen lag de focus op het intrainen van vaardigheden en het formuleren en uitdragen van een gemeenschappelijke werkwijze. In de  maanden daarna namen de teams deel aan leercirkels over relevante, actuele thema’s, zoals Omgaan met emotie en agressie en Schuldhulpverlening. Tot slot konden medewerkers zich via open inschrijving opgeven voor trainingen en coaching. Daarbij kwamen allerlei thema’s aan de orde, zoals LVG, verslaving, psychopathologie, huiselijk geweld en de aanpak van woonoverlast.

SUCCESFACTOREN

  • > Integrale aanpak: visie, houding, kennis én vaardigheden
  • > Verschillende interventies, op meerdere momenten, gedurende langere tijd
  • > Regie op inhoud en proces ligt volledig bij de teams
  • > Ruimte voor maatwerk per team en individu

Meer weten?

 

1 2