Naar Projecten

Werken aan teameffectiviteit in een veranderend speelveld

Opdrachtgever

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers organiseert als Zelfstandig Bestuursorgaan onder verantwoordelijkheid van het Rijk de opvang van asielzoekers in Nederland.

Vraag

De omvang en samenstelling van de teams op de opvanglocaties van het COA beweegt mee met de fluctuerende toestroom van asielzoekers. Voor de grotendeels zelfstandig opererende teams op de locaties betekent dit continu aanpassen: opbouwen, afbouwen en opnieuw opbouwen. Om in dit dynamische, veranderende speelveld effectief te blijven, organiseren teams van het COA sessies waarin wordt gewerkt aan doelgerichtheid, samenwerking en communicatie. Het team van asielzoekerscentrum Amersfoort is één van teams waarvoor een aantal teamsessies is georganiseerd. Met als vraag: hoe zorgen we dat we als team effectief blijven in dynamische tijden.

Leerinterventies

Elk team is uniek. Daarom is teamontwikkeling altijd puur maatwerk. Bij azc Amersfoort draaiden de eerste workshops om de vraag: doen we wat we met elkaar hebben afgesproken? En hoe goed doen we dat? Dus: hoe doelgericht zijn we eigenlijk? Eerder gemaakte resultaatafspraken zijn gebruikt als ijkpunt. Eerst hebben de collega’s binnen een functiegroep kritisch in de spiegel gekeken en elkaar onderling persoonlijke feedback gegeven: hoe doen wij samen onze job en wat voegt ieder van ons individueel daar aan toe? De volgende workshop stond in het teken van het terugkoppelen en bespreken van de uitkomsten van de evaluaties per functiegroep in het hele team, waarna het team door middel van activerende intervisie voor de belangrijkste uitdagingen praktische, realistische oplossingen bedacht en gedragen actieplannen heeft gemaakt. Aansluitend heeft het team, in verband met actuele wisselingen in de teamsamenstelling, in kaart gebracht welke kwaliteiten en krachten het team rijk is en samen de nabije toekomst verkend door samen de te verwachten ontwikkelingen te bespreken, en de gevoelens, gedachten en vragen die daarbij spelen met elkaar te delen.

Resultaat

Teamontwikkeling is als een wedstrijd zonder finish, het is eigenlijk nooit ‘af’. Door de teamsessies heeft het team van azc Amersfoort in een nieuwe samenstelling, een nieuwe stap gezet richting een nieuwe toekomst. Daarmee is een basis gecreëerd voor betere communicatie, betere afspraken, meer onderlinge feedback, meer rust, meer initiatief en verantwoordelijkheid en betere resultaten.

Ervaring opdrachtgever

“Er zijn momenten, zeker ook bij het COA, waar je als manager met het team afspraken moet maken en de neuzen dezelfde kant op moet krijgen. Dit kan met groei en krimp te maken hebben en de samenstelling van het team, maar ook na een moeilijke periode op de werkvloer. Dergelijke vraagstukken kun je natuurlijk zelf oplossen, maar het werkt zeer zeker ook om hierin samen met een ervaren trainer op te trekken. Dan kun je de regie voor het programma en het proces bij de trainer neerleggen en kun je jezelf concentreren op de inhoud. Naast concrete resultaten is het geheel wat luchtiger en afwisselender en ervaren de teamleden het als positief.”

Gerardo Boon, Locatiemanager azc Amersfoort

Onze opleidingsadviseur

 

Meer over dit onderwerp