Naar Nieuws

Roadshow Over geld en zo…

Nieuws - 16 januari 2017

Het SBCM heeft een online programma ontwikkeld om te leren omgaan met geld. Onder de titel Tel je geld! brengen ze deze thematiek onder de aandacht bij SW-organisaties. Het programma bestaat uit een online platform, maar ook uit een interactieve roadshow over geld. RadarVertige verzorgt deze roadshows, die in een ongedwongen sfeer het taboe rondom (dreigende) schuldenproblematiek doorbreken en deelnemers handvatten aanreiken om financieel zelfredzamer te worden. De roadshow bestaat uit een theatervoorstelling voor de doelgroep en een workshop voor de professional.

Uitdagend

RadarVertige werkt tijdens de roadshow met een trainer/acteur en een acteur. De trainer/acteur neemt de rol van gespreksleider op bepaalde momenten over en prikkelt de deelnemers om na te denken over hun eigen gedrag en voorbeelden uit te wisselen.

Basisprincipes interactieve roadshow

Belangrijke basisprincipes van de interactieve roadshow zijn:

  • Deelnemers hebben als groep de meeste kennis en vaardigheden al in huis.
  • Deelnemers leren het beste van eigen praktijkcasuïstiek en actieve werkvormen.
  • Nieuw gedrag wordt makkelijker aangeleerd als deelnemers vertrouwen in hun eigen kunnen hebben. Door effectief gedrag van deelnemers te bekrachtigen krijgen deelnemers meer vertrouwen in hun eigen kunnen.
  • Deelnemers bereiken hun doelen makkelijker als zij leren te anticiperen op tegenslag en terugval en als zij dit stapsgewijs doen.

Leuk en leerzaam programma

Aan het eind van de roadshow wordt tevens het online programma Tel je Geld! gepresenteerd. Om een idee te krijgen kunt u de demo Tel je geld bekijken.

De roadshows biedt een aanstekelijk, leuk en leerzaam programma, zoals mag blijken uit de sfeerimpressie hieronder.

Meer weten