Naar Trainingen

Activeren WWB-ers met systemische cliëntopstellingen

Training

Bij de WWB staan de cliënten en hun eigen verantwoordelijkheid centraal. Veel klantmanagers vinden het lastig om hun cliënten duidelijk te maken dat zij zélf verantwoordelijk zijn voor het zoeken en vinden van werk. De methodiek van cliëntopstellingen (Bert Hellinger instituut) biedt de klantmanager door middel van ervaringsgericht leren nieuwe inzichten en mogelijkheden om de cliënt te helpen bij het nemen van eigen verantwoordelijkheid.

Opleidingsduur

Training: 2 dagen (aaneengesloten)

Kosten per deelnemer

€ 1.055,20

Doelgroep

Professionals actief op het gebied van activering en re-integratie, zoals adviseurs Intensieve dienstverlening, adviseurs Basisdienstverlening en klantmanagers.

Onderwijsvorm

Maatwerk groepsopleiding - Standaard groepsopleiding in samenwerking met het Bert Hellinger Instituut

Resultaat

Deelnemers kunnen systemisch kijken naar hun cliënten én naar zichzelf. Daarnaast zijn ze in staat om vanuit het systeem cliënten in beweging te krijgen. Door inzicht in systemische patronen te krijgen zien deelnemers bijvoorbeeld hoe een cliënt – die niet kan of wil werken – weer in beweging kan komen.

Aanpak

Tijdens de cliëntopstellingen krijgen deelnemers niet alleen nieuwe inzichten over de ingebrachte eigen situaties en casussen. Zij leren ook systemisch te kijken naar cliënten en hun eigen positie in het krachtenveld. Door systemisch te kijken zie je hoe iemand is ingebonden in de eigen cultuur, familie, land van herkomst en andere sociale systemen. Binding en trouw aan bijvoorbeeld familiepatronen leiden er soms toe dat ontwikkeling en deelnemen aan de maatschappij lastig is. Systemisch (leren) kijken legt deze patronen bloot en laat zien hoe iemand die niet wil of niet kan veranderen, weer in beweging kan komen.

Inhoud

Thema’s in deze workshop kunnen zijn:

  • Wat verandert er voor de klantmanager die op een systemische manier naar cliënten kijkt?
  • Hoe kun je je passie in het vak nog meer tot leven brengen?
  • Wat heb je daar als klantmanager voor nodig?
  • Hoe kun je zowel voor cliënten als voor je organisatie oplossingsgerichte interventies inzetten?

N.B. De workshop is er niet op gericht om deelnemers zelf opstellingen te leren begeleiden. Dat vraagt om een uitgebreidere opleiding.

Onze opleidingsadviseurs

Wij denken graag mee met de vraagstukken rondom bemiddeling en coaching.

1 2