Naar Trainingen

Binden en boeien van medewerkers

Training

Organisaties veranderen alleen als mensen bereid zijn hun gedrag te veranderen. Gedragsveranderingen zijn niet op te leggen, maar wél te stimuleren, sturen en begeleiden. Natuurlijk willen werknemers hun talent wel inzetten voor de organisatie, als ze zich goed behandeld voelen.

Opleidingsduur

Training: 5 dagen - Doorlooptijd: 6-12 weken

Prijs per deelnemer

€ 1.481,39

Locatie

Amsterdam en in-company

Onderwijsvorm

Maatwerk groepsopleiding

Resultaat

In deze training leren deelnemers hoe zij in hun organisatie of team een cultuur van vertrouwen kunnen bouwen en behouden. Deelnemers zijn na afloop in staat om verschillende oplossingsgerichte gedrags- en interventietechnieken toe te passen die de onderlinge steun, de motivatie, het zelfvertrouwen, het probleemoplossend vermogen en de werknemersvaardigheden van medewerkers vergroten. Tijdens de training ontwikkelen deelnemers een concreet plan van aanpak om vertrouwen te bouwen in eigen team of afdeling.

Aanpak

Het praktijkgerichte programma legt de nadruk op het oefenen van persoonlijke vaardigheden en gedrag (competenties). Wij stellen het trainingsprogramma op maat samen, gebaseerd op een intakegesprek met de opdrachtgever en enkele medewerkers. We hanteren gecombineerde werkvormen, zoals:

 • beknopte theorie;
 • interactieve uitwisseling aan de hand van stellingen, casuïstiek, brainstormen en persoonlijke ervaringen;
 • ervaringsgericht leren via praktijkopdrachten en rollenspellen;
 • coachen van andere deelnemers;
 • persoonlijk plan van aanpak met SMART-doelen, actiepunten en ‘inoculaties’;
 • terugkomdag en intervisie.

Inhoud

De volgende thema’s komen aan bod:

 • persoonlijke leerdoelen en kwaliteiten;
 • theorie van gedragsbeïnvloeding en sturen op zelfsturing;
 • creëren van een cultuur van vertrouwen, die samenwerking, innovatie en productiviteit stimuleert;
 • persoonlijk plan van aanpak;
 • teamdoelen en teamkwaliteiten;
 • team plan van aanpak.

Onze opleidingsadviseurs

Wij denken graag mee met de vraagstukken rondom coaching en bemiddeling

1 2