Naar Trainingen

Confronterende gespreksvoering

Training

Gaat u soms confrontatie met klanten uit de weg omdat u het lastig vindt om effectief met hun weerstand om te gaan? Weerstand heeft altijd een reden. Klanten ‘moeten’ het vertrouwde of een persoonlijk belang loslaten, ook al is dat inefficiënt of onproductief. Dit geeft vaak angst. Wilt u weerstand wegnemen, dan moet u weten waarom mensen weerstand voelen. Vervolgens kunt u adequater reageren op de weerstand van uw klanten. In deze training leert u op effectieve wijze de confrontatie aan te gaan en hoe u weerstand kunt gebruiken om uw klanten verder te brengen in hun leerproces.

Opleidingsduur

E-learning: 1 dagdeel - Training: 1 dag - Praktijkopdrachten: 1 dagdeel - Doorlooptijd: 4 weken

Prijs per deelnemer

€ 610,65

Doelgroep

Uitvoerende medewerkers, adviseurs Werk

Locatie

Amsterdam en in-company

Onderwijsvorm

Maatwerk groepsopleiding - Standaard groepsopleiding - Standaard individuele opleiding

Aanpak

– Online leren
– Training
– Oefenen met acteur
– Werkplekopdrachten

Resultaat

Na het doorlopen van de training Confronterende gespreksvoering kunnen deelnemers:

  • volgens een vooraf vastgesteld doel en onderbouwde structuur confronterende gesprekken voeren;
  • vaststellen wanneer een klant zich niet aan zijn afspraken en/of verplichtingen houdt;
  • een confronterend gesprek plannen en aankondigen bij de klant;
  • vragen stellen waarmee feiten boven tafel komen bij vermoedens van verwijtbaar gedrag;
  • op basis van feiten een oordeel vormen t.a.v. wel/geen strafmaatregel opleggen;
  • een opgelegde maatregel onderbouwen met de terminologie uit het Maatregelenbesluit;
  • volgens een zelfgekozen aanpak het Hoor-Wederhoorgesprek voeren.

Inhoud

– Introductie/theorie communicatie en gespreksvoering.
– Relatie- en resultaatgericht werken.
– SMART-afspraken maken.
– Waarnemen versus interpreteren (feiten versus interpretaties).
– Escalatie bevorderen en vermijden.
– Interveniëren op verschillende niveaus van communicatie (inhoud, procedure, interactie, gevoel)
– Oefenen eigen casuïstiek Coaching-evaluatiegesprek.
– Oefenen eigen casuïstiek Hoor-Wederhoor-gesprek.
– Oefenen eigen casuïstiek Confronterende gesprekken.

Onze opleidingsadviseur

Wij helpen u graag bij de persoonlijke en professionele ontwikkeling van uw medewerkers