Naar Trainingen

Efficiency training - individueel

Training

Hoe goed een organisatie presteert, hangt voor een belangrijk deel af van hoe efficiënt de individuele medewerkers hun werkzaamheden organiseren en uitvoeren. Jammer genoeg leert niemand tijdens de studie de beste manier daarvoor. Sommige medewerkers hebben een natuurlijk talent voor efficiënt werken. Maar voor een groot aantal medewerkers is het een hele opgave of zelfs een bron van frustratie. De Individuele efficiency training biedt een adequaat antwoord op deze ‘missing link’.

Locatie

Vanwege werkplek coaching altijd in-company, op kantoorlocatie opdrachtgever

Doelgroep

Alle medewerkers en managers die hun efficiency én werkplezier willen vergroten, meer grip op hun werk willen krijgen en een betere balans tussen werk en privé willen bereiken.

Onderwijsvorm

ncompany standaard individuele opleiding

Visie op Het Nieuwe Werken

In een innovatieve kantooromgeving met een clean desk beleid, flexwerkplekken en weinig papier en weinig bergruimte krijgen inefficiënte medewerkers en leidinggevenden het moeilijker dan in een traditionele kantooromgeving. Bij tijd- en plaatsonafhankelijk werken komt het – méér dan in een traditioneel kantoor – juist aan op een strakke werkplekorganisatie, gestructureerd informatiebeheer, planmatig werken en rekening houden met elkaar.

Resultaat

Na de training hebben deelnemers het volgende bereikt:

 • minder geleefd worden door e-mail;
 • informatie sneller vinden;
 • zaken effectiever afhandelen;
 • eigen werkvoorraad beter beheren;
 • afspraken beter nakomen;
 • deadlines minder overschrijden;
 • minder uitstelgedrag;
 • beter delegeren;
 • optimaal gebruik van Outlook;
 • meer tijd voor kerntaken;
 • meer rust en overzicht;
 • eigen grenzen beter bewaken;
 • meer plezier in het werk;
 • minder stress en lagere werkdruk.

Aanpak

Het programma wordt afgestemd op de specifieke leerdoelen en aandachtspunten van de deelnemers en hun leidinggevende. Ter voorbereiding op de training doet iedere deelnemer een online efficiency test. Per e-mail ontvangt de deelnemer inhoudelijke feedback met tips die afgestemd zijn op de behaalde deelscores. Deelnemers doorlopen 2 plenaire theoriesessies. Daarnaast krijgt iedere deelnemer – afhankelijk van de persoonlijke leerdoelen en reeds aanwezige vaardigheden – 3 tot 4 keer één-op-één coaching op de eigen werkplek. De besproken tips en adviezen worden vertaald naar de eigen werksituatie. En samen met de coach wordt Outlook ingericht als een persoonlijk efficiency dashboard. Daarnaast stelt iedere deelnemer een persoonlijk actieplan op waarin verbeterpunten, doelstellingen, uitgevoerde werkplekopdrachten en behaalde resultaten worden beschreven.

Tussen de trainingsdagen werkt iedere deelnemer aan werkplekopdrachten die betrekking hebben op het eigen werk. Tijdbesteding voor de opdrachten is afhankelijk van de individuele werksituatie. Bij iedere coaching bespreken coach en deelnemer de ervaringen en krijgt de deelnemer aanvullende adviezen. Deze vorm van procesbegeleiding stimuleert deelnemers om de aangereikte inhoud daadwerkelijk te implementeren in hun dagelijkse werk. De training wordt door de deelnemers geëvalueerd. De trainer beschrijft van iedere training het leerrendement, de beoordeling van deelnemers, aangevuld met eigen observaties en aanbevelingen. Deze rapportage bespreekt de trainer met de opdrachtgever.

Inhoud

Onderwerpen van de eerste plenaire bespreking:

 • beheer van inkomende en uitgaande e-mail;
 • inrichten van een toegankelijk en parallel archief voor e-mail, papier en harde schijf;
 • besluitvaardigheid verhogen;
 • verminderen van uitstelgedrag;
 • omgaan met interrupties;
 • werken met een clean desk.

Onderwerpen van de tweede plenaire bespreking:

 • korte termijn versus lange termijn planning;
 • proactief agendabeheer in combinatie met de takenlijst;
 • ‘Keien, kiezels en zand’ concept van Stephen Covey;
 • prioriteiten matrix van Eisenhower;
 • 80/20-principe van Pareto/perfectionisme vermijden.

Iedere deelnemer ontvangt een uitgebreide syllabus waarin onder meer hand-outs over werkgewoonten, archivering en planning en een stap-voor-stap instructie voor Outlook.