Naar Trainingen

Grip op eigen verzuimgedrag - Vitaliteitstraining

Training

Medewerkers die goed in hun vel zitten, presteren beter, zijn meer betrokken en beter weerbaar. Daarom is het van belang voor werkgever en medewerker om vitaal te blijven en ziekteverzuim te voorkomen. Vrijwel alle verzuimtrainingen richten zich specifiek op de rol van leidinggevenden, P&O en Arbodienst. Een kostbare investering in tijd en geld voor indirecte invloed op het verzuimgedrag van medewerkers. Deze training richt zich op de mensen die het feitelijke verzuim bepalen: de medewerkers zelf! Met een positieve, niet-oordelende, oplossingsgerichte en wetenschappelijk onderbouwde werkwijze worden medewerkers ondersteund en duurzaam in beweging gebracht.

Opleidingsduur

Training: 3 dagen - Praktijkopdrachten: 1 dagdeel - Doorlooptijd: 1-2 weken

Doelgroep

Alle medewerkers, zowel ter voorkoming als vermindering van verzuimgedrag.

Locatie

Amsterdam en in-company

Onderwijsvorm

Maatwerk groepsopleiding - Standaard groepsopleiding - Standaard individuele opleiding

Resultaat

Deelnemers aan de training ontwikkelen inzicht en vaardigheden die duurzame inzetbaarheid bevorderen. In het bijzonder weten deelnemers hoe ze op een gezonde manier hun werk kunnen hervatten, het eigen verzuimgedrag kunnen verminderen of hoe ze langdurige uitval kunnen voorkomen.

Aanpak

De training is gebaseerd op twee wetenschappelijk onderbouwde modellen: de Theory of planned behavior (Ajzen) en Solution Focused therapy (Kim Berg & De Shazer). Het programma is praktijkgericht, gaat uit van individuele situatie en leerdoelen en biedt deelnemers een grote mate van zelfsturing.

In de training staat de eigen situatie van deelnemers centraal. Reeds aanwezige kennis en ideeën van deelnemers vormen het vertrekpunt. Er wordt getraind in een veilige en positieve leeromgeving. Binnen het programma is veel ruimte voor individuele wensen, oefenen, ervaringsgerichte oefeningen en uitwisseling van ervaringen met andere deelnemers. Deelnemers stellen tot slot een persoonlijk plan van aanpak met als doel duurzame inzetbaarheid op het werk. De training kan worden aangeboden in combinatie met interactief theater voor voltallige teams en/of afdelingen.

Inhoud

Onderwerpen die tijdens de training aan bod komen zijn:

  • leren doelen te stellen en plannen uit te werken (vitaal gedrag);
  • leren te denken in oplossingen en mogelijkheden i.p.v. problemen en (medische) klachten;
  • ontwikkelen meer vertrouwen in het eigen kunnen (self-efficacy);
  • vergroten hun probleemoplossend vermogen;
  • leren (beter) omgaan met tegenvallers en spanning.

Tijdens de training stellen deelnemers een SMART geformuleerd individueel plan van aanpak op dat rekening houdt met terugval, tegenvallers en teleurstelling.

Onze opleidingsadviseur