Naar Trainingen

Grip op werkdruk

Training

Werkstress is het grootste beroepsrisico in Nederland. Een te hoge werkdruk is niet altijd te voorkomen, maar als medewerker kunt je er zelf wél het nodige aan doen. Met een positieve, niet-oordelende, oplossingsgerichte en wetenschappelijk onderbouwde werkwijze, krijgen deelnemers meer zelfvertrouwen in het omgaan met werkdruk en spanningen en versterken zij hun vaardig- heden om werkdruk de baas te worden.

Opleidingsduur

Training: 3 dagen. Praktijkopdrachten: 1 dagdeel. Doorlooptijd: 1-2 weken

Doelgroep

Medewerkers die last hebben van stress in hun werksituatie of stressklachten als gevolg van hun werk. Deze training is niet bedoeld voor medewerkers die al verzuimen, overspannen zijn, een ‘burn-out’ of een arbeidsconflict hebben.

Onderwijsvorm

Maatwerk groepsopleiding. Standaard groepsopleiding. Standaard individuele opleiding

Resultaten

Deelnemers aan deze training ontwikkelen inzicht en vaardigheden die de persoonlijke balans en duurzame inzetbaarheid op het werk bevorderen. In het bijzonder krijgen ze meer grip op hun werksituatie en de gevolgen daarvan. De training is tegelijkertijd een preventieve interventie die verzuim of langdurige uitval voorkomt.

Herken werkstressgerelateerde signalen:

 • weinig energie en vaak geen zin om naar het werk te gaan
 • behoefte aan vakantie en rust
 • veel piekeren en slechter slapen dan normaal
 • sluimerende onvrede over het werk
 • onvrede over de eigen omgang met werkdruk
 • overspannenheid of ‘burn-out’ willen voorkomen.

Aanpak

Het programma is praktijkgericht, gaat uit van individuele situatie en leerdoelen en biedt deelnemers een grote mate van zelfsturing. De eigen situatie en doelen van deelnemers staan centraal. Reeds aanwezige kennis en ideeën van deelnemers vormen het vertrekpunt. De trainingen vinden plaats in een veilige en positieve leeromgeving, met elkaar en met acteurs. Ter afsluiting stellen deelnemers een persoonlijk plan van aanpak op. Dat plan borgt de verworven kennis en vaardigheden in de (weerbarstige) praktijk.

De werkwijze is gebaseerd op twee wetenschappelijk onderbouwde modellen: de Theory of planned behavior (Ajzen) en Solution Focused Therapy (Kim Berg & De Shazer).

Inhoud

Tijdens de training komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Zelfanalyse:
  • persoonlijke kwaliteiten in kaart brengen
  • persoonlijke (werk)doelen stellen
  • stresssignalen herkennen én erkennen
 • Aanleren van vaardigheden:
  • doelen stellen en plannen uitwerken (vitaal gedrag)
  • denken in oplossingen en mogelijkheden, niet in problemen en (medische) klachten
  • effectief communiceren (o.a. grenzen stellen, feedback geven en ontvangen)
  • fysiek en mentaal ontspannen
  • (beter) omgaan met tegenvallers en spanning
 • Opstellen van een persoonlijk plan van aanpak:
  • met oplossingsgerichte doel(en)
  • SMART-geformuleerde doelen en acties.
  • rekening houden met terugval, tegenvallers en teleurstelling.

 

 

1 2