Naar Trainingen

Interveniëren bij conflictgerelateerd ziekteverzuim

Training

Vaak vormt een conflict de (verborgen) oorzaak van verzuim. Bovendien kunnen tegengestelde belangen in conflictsituaties eventuele werkhervatting verder vertragen of belemmeren. Inderdaad, conflicten kunnen lastig en vervelend zijn, maar ze zijn soms ook nodig. Immers, zonder conflict geen vernieuwing en creativiteit! Voor leidinggevenden is het een uitdaging om tijdig en effectief met mogelijke belangentegenstellingen om te gaan. In de training Conflictgerelateerd ziekteverzuim krijgen deelnemers concrete handvatten aangereikt om effectiever om te gaan met conflicten die samenhangen met verzuim. Om het ziekteverzuim te verminderen.

Opleidingsduur

Training: 2 dagen Praktijkopdrachten: 0,5 dagdeel Doorlooptijd: 3 weken

Doelgroep

Leidinggevenden, medewerkers P&O, verzuimmanagement en re-integratie

Locatie

Amsterdam en in-company

Onderwijsvorm

Standaard groepsopleiding Maatwerk groepsopleiding

Resultaat

Deelnemers krijgen inzicht in conflictontwikkeling en conflictstijlen en leren bewust te kiezen voor een aanpak die conflictsituaties bespreekbaar maakt. Deelnemers weten hoe zij de gekozen aanpak vervolgens effectief kunnen toepassen. Concreet leren deelnemers hoe zij een objectieve analyse van een conflict kunnen maken en hoe zij kunnen bepalen welke ondersteuning nodig is om tot een effectieve, voor alle partijen bevredigende, oplossing te komen. Met als uiteindelijk resultaat preventie en terugdringing van verzuimgedrag.

Aanpak

Voorafgaand aan de training bereiden deelnemers zich voor door tests in te vullen en eigen casuïstiek te beschrijven. Tijdens de training oefenen deelnemers actief met de vraagstukken uit hun eigen werkpraktijk. De aanpak is interactief, met afwisselend korte theoretische inleidingen en diverse ervaringsgerichte werkvormen. Leren van elkaar en oefenen met een trainingsacteur staan centraal.

Inhoud

Onderwerpen die tijdens de training aan bod komen zijn:

  • Conflictontwikkeling en conflictpartijen
    Via een objectieve analyse van conflictsituaties vast leren stellen wat de eigen rol, verantwoordelijkheden en mogelijkheden zijn om conflictgerelateerd verzuim op te lossen en te voorkomen.
  • Procedures en processen bij verzuim
    Verantwoordelijkheid nemen en delen in relatie tot de werknemer. Wat zijn de dilemma’s? Waarom en hoe ontstaan conflicten en hoe verhouden die zich tot verzuim en herstel?
  • Herkennen en bewust inzetten van conflictstijlen
    De eigen conflictstijl kennen, en de voor-en nadelen daarvan. De conflictstijl van anderen leren herkennen en de meest effectieve interventie kiezen. Laat ‘beweging’ ontstaan.

Onze opleidingsadviseurs

Wij denken graag mee met de vraagstukken rondom bemiddeling en coaching.

1 2