Naar Trainingen

JOBS-training: Naar werk op eigen kracht

Training

Werk zoeken is een veeleisend en intensief proces dat nogal wat vaardigheden vereist. Om te beginnen moeten kandidaten natuurlijk sollicitatiebrieven kunnen schrijven en hun netwerk leren gebruiken. Maar er is meer nodig. Zoals geloof in eigen kunnen en een goed probleemoplossend vermogen. JOBS is een wetenschappelijk onderbouwde, kortdurende groepstraining voor werkzoekenden en richt zich met name op die laatste twee elementen. Deelnemers aan de JOBS-training versterken hun zogenaamde ‘competentiebeleving’ en leren omgaan met belemmeringen die zij tegenkomen bij hun zoektocht naar werk.

Opleidingsduur

5 dagdelen

Aantal deelnemers

10-18

De training

Tijdens de JOBS-training komt onder meer het volgende aan de orde:

 • Inventarisatie van persoonlijke kwaliteiten en belemmeringen bij het zoeken en vinden van werk;
 • Samen oplossingen bedenken voor ingebrachte vraagstukken;
 • Relevante vaardigheden oefenen om werk te zoeken;
 • Voor iedereen realistisch stappenplan uitstippelen voor toekomst.

Eigen ideeën en oplossingen

De JOBS-training is erop gebaseerd dat mensen zélf de antwoorden hebben en elkaar kunnen helpen om oplossingen te vinden. De trainers stellen zich dan ook niet op als ‘expert’, maar zij ondersteunen deelnemers bij het verzinnen en uitvoeren van hun eigen ideeën en oplossingen. Dat resulteert in deelnemers die:

 • zich verantwoordelijk voelen voor en betrokken zijn bij hun zoektocht naar werk,
 • een realistisch plan van aanpak hebben,
 • zelf actie ondernemen,
 • zich niet uit het veld laten slaan door tegenslagen.

Effectiviteit JOBS: uitstroom tweeënhalf keer hoger

In Nederland is een vergelijking gemaakt tussen de JOBS-training en reguliere begeleiding. De uitstroom naar werk bleek bij kandidaten die de JOBS-training hadden gevolgd tweeënhalf keer zo hoog te liggen. Ook komen er uit die groep minder klachten over de gezondheid en zijn zij positiever over de begeleiding naar werk.

Wat maakt JOBS zo anders?

De JOBS-methodiek is gebaseerd op een aantal belangrijke inzichten, verkregen via jarenlang psychologisch onderzoek. Er bestaan wezenlijke verschillen met de aanpak en benadering bij traditionele trainingen:

Aanbod doelgroeptrainingen

De door TNO gecertificeerde trainers van RadarVertige verzorgen doelgroeptrainingen voor u. De varianten:

 • JOBS: Hoe vind ik werk?
 • WorkSkills: Hoe vind ik een passende opleiding en/of baan?
 • LifeSkills: Hoe participeer ik optimaal?
 • CareerSkills: Hoe vergroot ik mijn employability?

Train-de-trainer

Samen met TNO verzorgt RadarVertige ook train-de-trainerprogramma’s. Daarin leiden wij professionals zoals werkcoaches, re-integratiecoaches en klantmanagers van onder andere re-integratiebedrijven, SW-bedrijven, gemeenten, UWV, ROC’s en RMC’s in korte tijd op tot zelfstandig JOBS-trainer.

De JOBS-methodiek is oorspronkelijk ontwikkeld door de Universiteit van Michigan. In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is JOBS toegesneden op de Nederlandse situatie.

Onze opleidingsadviseurs

Wij denken graag mee met de vraagstukken rondom bemiddeling en coaching bij werkzoekenden.

1 2

Geselecteerd voor u

De laatste ontwikkelingen op het gebied van bemiddeling en coaching en begeleiding van werkzoekenden.