Naar Trainingen

Klantgericht schrijven

Training

Als organisatie wilt u duidelijk laten zien dat u klantgericht bent, ook in uw schriftelijke communicatie. Daarom moeten boodschappen aan lezers begrijpelijk geschreven zijn, zonder wollig taalgebruik. Hoe creatief of speels mogen uw teksten zijn en hoe komen de waarden van uw organisatie helder naar voren. In de training Klantgericht schrijven gaan deelnemers met deze vragen aan de slag. Zij leren het verschil tussen schrijven vanuit het eigen denkproces en écht klantgericht schrijven.

Opleidingsduur

Training: 3 dagdelen (1 aangesloten dag en een los dagdeel). Huiswerkopdracht: 2-4 uur. Doorlooptijd: 4 weken

Prijs per deelnemer

€778,36

Doelgroep

Uitvoerende en/of ondersteunende medewerkers die veel naar klanten schrijven

Onderwijsvorm

Maatwerk groepsopleiding

Resultaat

Na de training zijn deelnemers in staat om ‘naar de lezer toe’ te formuleren en dus:

 • te schrijven vanuit het perspectief van de lezer (en niet vanuit zichzelf);
 • wollig taalgebruik te vermijden en aantrekkelijk te schrijven;
 • hun creativiteit in te zetten;
 • afscheid te nemen van verouderde schrijfregels;
 • helder, bondig en met respect voor de lezer te formuleren.

Aanpak

Tijdens de training werken deelnemers aan schrijfvaardigheden die nodig zijn om klantgerichte teksten te schrijven. Het begrip klant geldt hier overigens in brede zin: het kan gaan om een externe klant of opdrachtgever, maar ook om een interne klant of netwerkrelatie. De training gaat volledig uit van de praktijk van de deelnemers. Zo stemmen we het programma af op de specifieke leerdoelen en aandachtspunten van de deelnemers en hun leidinggevende, binnen de context van de organisatie. Deelnemers krijgen een voorbereidingsopdracht. Als onderdeel daarvan mailen ze zelfgeschreven stukken aan de trainer. Delen hieruit worden (geanonimiseerd) gebruikt voor oefeningen. Deelnemers zitten dus direct in hun eigen praktijk. Indien nodig of gewenst kan een schrijfopdracht deel uitmaken van de vooropdracht.

De training Klantgericht schrijven bestaat uit een combinatie van groepsopleiding, individuele coaching en intervisie. Tijdens de groepstraining ligt de nadruk op instructie en oefenen, waarbij de deelnemers heldere checklists ontvangen. Naast individuele oefeningen zijn er ook opdrachten voor twee­ of drietallen, zodat deelnemers behalve van de trainer ook leren van elkaar. Tussen de eerste en tweede trainingsdag krijgen deelnemers een schrijfopdracht, waarin ze het geleerde (met behulp van de checklists) kunnen toepassen. Voordat de deelnemers de opdracht aan de trainer sturen, leggen zij hun tekst voor feedback aan elkaar voor. Zo zijn de deelnemers als het ware elkaars klant. Dit stimuleert de transfer naar de eigen werkpraktijk.

In de aanpak staan de volgende uitgangspunten centraal:

 • Veel oefenen: weten is iets anders dan kunnen toepassen. Theorie is nodig en onze ervaring is dat veel deelnemers ‘hongerig’ zijn naar handvatten bij het schrijven. Instructie door een expert, de trainer, maakt dus wezenlijk onderdeel uit van de training. Wel wordt elke instructie vertaald naar oefeningen, want het doel is schrijfvaardigheid opdoen.
 • Concrete hulpmiddelen: tijdens de training krijgen deelnemers checklists uitgereikt die ook na de training een handig naslagwerk vormen.
 • Eventuele interne schrijfvoorschriften (zoals een stijlboek) zijn leidend.
 • Dicht op de praktijk: de maatwerktraining wordt afgestemd op leerdoelen van de deelnemers. (Geanonimiseerde) teksten van medewerkers vormen het oefenmateriaal.
 • Intervisie: leren van en met elkaar wordt tijdens de training en met de huiswerkopdracht gestimuleerd.

Inhoud

Onderwerpen die aan bod komen zijn:

 • basisprincipes van effectief zakelijk schrijven;
 • principes van lezergericht schrijven;
 • zakelijk personaliseren;
 • al schrijvend werken aan de relatie met de lezer;
 • van abstracte naar beeldende taal;
 • positief formuleren

Onze trainers/ opleidingsadviseurs

 

1 2 3