Naar Trainingen

Lange zakelijke teksten schrijven

Training

Wie geregeld langere zakelijke teksten schrijft, is ongetwijfeld wel eens de draad van het eigen betoog kwijtgeraakt.. En verveeld geraakt van steeds weer dezelfde formuleringen. Terwijl het ook nog eens veel tijd kost. Hoe schrijft u snelller een toegankelijke lange tekst die begrijpelijk, aantrekkelijk en overtuigend is? Zodat uw rapport ook echt gelezen wordt? Wat is een logische opbouw voor een beleidstekst? Hoe zijn de haastige én de kritische lezer tevreden te stellen, met pakkende formuleringen?

Leer dat alles in deze training.

Opleidingsduur

Training: 2 dagen. Praktijkopdrachten: 0,5 - 1 dagdeel. Doorlooptijd: 4-8 weken

Prijs per deelnemer

€1.602,53

Doelgroep

Professionals die geregeld lange zakelijke teksten schrijven, zoals beleidsmedewerkers, projectleiders, stafmedewerkers en leidinggevenden

Onderwijsvorm

Maatwerk groepsopleiding, in combinatie met individuele coaching en intervisie

Resultaat

Na de training zijn deelnemers in staat om:

 • Voor elke tekst een centrale vraag te formuleren (dat samenhangt met het doel).
 • Verschillende soorten zakelijke teksten te onderkennen.
 • Per soort tekst een bijpassend tekstschema te hanteren.
 • Teksten logisch en helder in te delen (in hoofdstukken, paragrafen, alinea’s; met kopjes en ‘metatekst’).
 • Een beleidstekst op meerdere manieren structuur te geven: klassiek en ‘snel’.
 • Te schrijven ‘met de lezer in gedachten’.
 • Begrijpelijk, aantrekkelijk, correct en waar mogelijk actief te formuleren.
 • Vóór het schrijfproces heldere afspraken te maken met de opdrachtgever en de juiste informatiebronnen te verzamelen.

Kortom: deelnemers zijn na afloop in staat in minder tijd een overtuigende, lezergerichte tekst te schrijven.

Aanpak

Tijdens de training werken deelnemers aan schrijfvaardigheden die nodig zijn om langere zakelijke teksten te schrijven. Het gaat om stukken als beleidsteksten, evaluatieverslagen, onderzoeksrapporten, jaarplannen en projectplannen. De training gaat volledig uit van de praktijk van de deelnemers. Zo stemmen we het programma af op de specifieke leerdoelen en aandachtspunten van de deelnemers en hun leidinggevende, in de context van de organisatie.

Deelnemers krijgen een voorbereidingsopdracht. Als onderdeel daarvan mailen ze één of meer zelfgeschreven stukken aan de trainer. Delen hieruit worden (geanonimiseerd) gebruikt voor oefeningen. Deelnemers herkennen zo hun eigen praktijk direct terug. Indien nodig of gewenst (bijvoorbeeld bij beginnende professionals) kan een schrijfopdracht deel uitmaken van de vooropdracht.

De training bestaat uit een combinatie van groepsopleiding, individuele coaching en intervisie. Tijdens de groepstraining ligt de nadruk op instructie en oefenen, waarbij de deelnemers heldere checklists krijgen uitgereikt. Met elkaar vormen deze een handzaam naslagwerk. Naast individuele oefeningen zijn er ook opdrachten voor twee- of drietallen.

Tussen de eerste en tweede trainingsdag krijgen deelnemers een schrijfopdracht, waarin ze het geleerde (met behulp van de checklists) kunnen toepassen. Aan het einde van dag 1 worden twee- of drietallen gevormd. Voordat de deelnemers de opdracht aan de trainer sturen, lezen zij tijdens een intervisiesessie elkaars stukken en geven ze feedback. Dit stimuleert de samenwerking, het ‘lezergericht’ schrijven (doordat zij ook in de rol van lezer worden geplaatst) en de transfer naar de eigen werkpraktijk.

In de aanpak staan de volgende uitgangspunten centraal:

 • Veel oefenen: weten is iets anders dan kunnen toepassen. Theorie is nodig en onze ervaring is dat veel deelnemers ‘hongerig’ zijn naar handvatten bij het schrijven. Instructie door een expert, de trainer, maakt dus wezenlijk onderdeel uit van de training. Elke instructie wordt vertaald naar oefeningen, om nieuwe schrijfvaardigheid op te doen.
 • Concrete hulpmiddelen: tijdens de training krijgen deelnemers checklists uitgereikt die ook na de training een handig naslagwerk vormen. Zo is er een checklist over de samenhang van de centrale vraag van de tekst met het tekstschema.
 • Dicht op de praktijk: de maatwerktraining wordt afgestemd op leerdoelen van de deelnemers. (Geanonimiseerde) teksten van medewerkers vormen het oefenmateriaal.
 • Combinatie plenaire training – individuele coaching: de muntjes vallen pas echt op hun plaats als hetgeen deelnemers leren, direct wordt gelinkt aan hun eigen schrijfproducten. Mensen zien lang niet altijd hun eigen blinde vlekken, en dat geldt ook bij schrijven. Daarom combineren wij plenaire training met individuele coaching. Tijdens zo’n individuele sessie worden zelfgeschreven langere teksten onder de loep genomen. Deze individuele sessies maken het bovendien mogelijk naar niveau te differentiëren.
 • Intervisie: leren van en met elkaar wordt tijdens de training, maar ook met de huiswerkopdrachten gestimuleerd.

Inhoud

Onderwerpen die aan bod komen zijn:

 • centrale vraag, soorten teksten, tekstschema’s;
 • de lezer meenemen:
  • een logische indeling in hoofdstukken, paragrafen, alinea’s
  • gebruik van metatekst en ‘wegwijzers’
  • inhoudsopgave en samenvatting;
 • aantrekkelijk, correct en ‘lezergericht’ formuleren;
 • het aannemen van een schrijfopdracht.

Onze trainers

 

1 2 3