Naar Trainingen

Meesterschap in motiverende gespreksvoering

Training

Motiverende Gespreksvoering (MG) is ontwikkeld om gesprekken over verandering optimaal te concretiseren. Het is een samenwerkingsgerichte communicatiestijl om intrinsieke motivatie voor verandering op te roepen en te versterken. De training Meesterschap in motiverende gespreksvoering activeert cliënten en ontlokt hen ‘verandertaal’. Bovendien neemt het vertrouwen in het slagen van de verandering bij cliënt én medewerker toe, wat ook weer zorgt voor toegenomen werkplezier bij de laatste.

Opleidingsduur

Training: 3 dagen - Praktijkopdrachten, intervisie: 4 dagdelen - Doorlooptijd: 13 weken

Doelgroep

Medewerkers UWV met klantcontact

Onderwijsvorm

Standaard individuele opleiding - Standaard groepsopleiding

Resultaat

Na het leertraject zijn medewerkers goed in staat om de basishouding en technieken uit de MG toe te passen in gesprekken met werkzoekenden.

Aanpak

MG is net als pianospelen of tennissen, het vraagt tijd om de basishouding en vaardigheden die erbij horen aan te leren. Na een eerste instructie is het vooral een kwestie van veel oefenen. Het leertraject Meesterschap in MG bestaat uit een basistraining van drie dagen, gevolgd door vier keer een begeleide intervisiebijeenkomst van een dagdeel. De training is gebaseerd op praktijkvoorbeelden van de deelnemers. Tussen de trainingsdagen door krijgen de deelnemers opdrachten om uit te voeren in hun dagelijkse praktijk. Tijdens de intervisie brengen de deelnemers audio- of videofragmenten van eigen gesprekken in, analyseren die met elkaar, gezamenlijk en in kleine groepjes, en kijken ze in hoeverre een ieder MG onder de knie heeft. Dan volgen nog gerichte oefeningen en simulaties om hun vaardigheden verder aan te scherpen.

Inhoud

 • Motivatie: wat motiveert een werkzoekende en hoe komt motivatie tot stand?
 • Motivational Interviewing: definitie, spirit en toepasbaarheid binnen werkproces.
 • De basishouding: acceptatie, compassie, partnerschap en ontlokken.
 • De stadia van gedragsverandering.
 • De vier processen: engagen, focussen, ontlokken en plannen.
 • Basistechnieken: open vragen, bevestigen, samenvatten, reflectief luisteren.
 • Het geven van informatie en advies.
 • Ambivalentie onderzoeken.
 • Verandertaal en behoudtaal: verandertaal ontlokken en versterken.
 • Omgaan met wrijving.
 • Plannen van gedragsverandering.
 • Oefenen van basishouding en vaardigheden met eigen casuïstiek.
 • Meetinstrument en checklist voor het beoordelen van MG gesprekken (MITI en/of VASE-R).
 • Beoordeling van eigen vaardigheden in MG.
 • Gezamenlijk en in kleine groepjes ingebrachte geluidsfragmenten van eigen gesprekken analyseren.
 • Gericht oefenen met eigen casuïstiek

Onze opleidingsadviseur

Wij denken graag mee met de vraagstukken rondom bemiddeling en coaching