Naar Trainingen

Nieuwe Wajongers begeleiden

Training

Sinds 1 januari 2015 zorgt de Participatiewet ervoor dat jong­gehandicapten met arbeidspotentieel aan het werk gaan. Deze ‘nieuwe’ Wajongers vallen onder de Participatiewet zolang zij geen betaald werk vinden. Omgaan met deze doelgroep kan lastig zijn door teleurstelling over de afwijzing van hun claim door UWV of door belemmeringen bij het zoeken en vinden van werk. Gemeentelijke consulenten, klantmanagers en re-integratiecoaches die Wajongers begeleiden hebben specifieke kennis en krachtige begeleidingsvaardigheden nodig.

Opleidingsduur

2-3 dagen (maatwerk)

Omvang

Maximaal 12 deelnemers

Doelgroep

Gemeenteconsulenten

Locatie

In-company

Inhoud training

Kennis over Wajongers vergroten door middel van:

  • basiskennis psychische ziektebeelden en functionele beperkingen Wajongers
  • beoordeling arbeidsvermogen door UWV
  • betekenis psychische ziektebeelden en functionele beperkingen voor het werk

Begeleidingsvaardigheden versterken via:

  • aansluiten en aanspreken op motivatie en doelen van Wajongers
  • het informele en professionele netwerk van Wajongers betrekken
  • gespreksvaardigheden: oordeelvrij communiceren bij teleurstelling, boosheid en/of probleemdenken
  • vertrouwen in eigen kunnen versterken
  • omgaan met interne en externe belemmeringen
  • vaardigheden versterken d.m.v. actief leren
  • realistisch stappenplan opstellen en uitvoeren

Onze visie op begeleiding

In onze trainingen werken we met het model van Zelfsturing, ontwikkeld door dr. Saar Langelaan. Dit op wetenschappelijke inzichten gebaseerde model is vertaald naar de praktijk van eigen kracht en zelfsturing in Nederland.

In onze visie zullen Wajongers op eigen kracht oplossingen zoeken en vinden als zij intrinsieke motivatie, mogelijkheden, vaardigheden en vertrouwen hebben.

Uit die voorwaarden komen twee essentiële bestanddelen van zelfsturing voort: het gevoel zélf verantwoordelijk te zijn voor verandering én een gevoel van controle over deze verandering.

Wajongers aan het werk

De belangrijkste beweegredenen van Wajongers om werk te accepteren:
– acceptabele werkdruk
– mogelijkheden tot parttime werk
– flexibele werktijden
– dicht bij huis/acceptabele reistijd

Vanuit die wetenschap moeten professionals bij de begeleiding van Wajongers eerst onderzoeken of de basisvoorwaarden en bestanddelen van zelfsturing aanwezig zijn. Pas daarna bieden zij de Wajongers ondersteuning om zelf doelen te stellen en plannen te maken en uit te voeren.

Onze opleidingsadviseur

Wij denken graag mee met de vraagstukken rondom bemiddeling en coaching