Naar Trainingen

Omgaan met verborgen discriminatie

Training

Recent onderzoek in opdracht van het ministerie van SZW wijst uit dat verborgen discriminatie nog steeds veel voorkomt bij werkgevers en uitzendbureaus. De werkgevers zelf ontkennen dit overigens stellig, die willen ‘gezien de samenstelling van het team het liefst die vitale, jonge, Nederlandse man zonder gezin’. Het uitzendbureau komt gewoon tegemoet aan de wervings- en selectiecriteria van hun opdrachtgever. Wat kunnen zij doen met dat soort vormen van openlijke en verborgen discriminatie door werkgevers?

Opleidingsduur

Training: 2 dagdelen - praktijkopdrachten: 0,5 dagdeel

Prijs per deelnemer

€ 691,20

Doelgroep

Medewerkers van UWV, sociale diensten en uitzendbureaus

Onderwijsvorm

Maatwerk groepsopleiding - Standaard groepsopleiding - Standaard individuele opleiding

Resultaat

Het doel van de training is dat adviseurs, klantmanagers en intercedenten ervaring opdoen met situaties die duiden op verborgen discriminatie. Het maakt hen zelfverzekerder als zij zich geconfronteerd zien een soortgelijke situatie op het werk. Na het volgen van de training zijn zij in staat om een discriminerend verzoek te herkennen. Daarbij krijgen de deelnemers praktische handvatten aangereikt zodat zij weten hoe te reageren. Deelnemers zullen na de training vaker een herkenningsreactie in plaats van een schrikreactie ervaren in de praktijk.

Aanpak

Eerst leren de deelnemers de kale feiten en cijfers. Hoe vaak komt (verborgen) discriminatie voor? Wat zijn de wettelijke normen? Vervolgens staan de deelnemers stil bij hun eigen praktijkervaringen en reacties. In kleine groepjes en met een acteur oefent iedereen om adequaat te reageren naar de werkgever in kwestie.

Inhoud

• Feiten en cijfers
• Wet en regelgeving
• Effectieve persoonlijke communicatie
• Grenzen stellen en ‘nee’ zeggen
• Interactie feedback aangeven
• Confronteren met behoud van de relatie

Onze opleidingsadviseurs

Wij denken graag mee met de vraagstukken rondom bemiddeling en coaching