Naar Trainingen

Persoonlijke ontwikkeling

Opleidingengids

Ons aanbod aan opleidingen voor persoonlijke ontwikkeling hebben wij verzameld in onze Opleidingengids Persoonelijke Ontwikkeling.
De leerinterventies van RadarVertige zijn gebaseerd op verschillende wetenschappelijk onderbouwde gedragsmodellen. Onder andere het gedragsmodel van Icek Ajzen en oplossingsgerichte gespreksvoering van Berg & De Shazer. Altijd worden deelnemers op een krachtige, positieve en respectvolle manier naar een duurzame verandering in houding en gedrag begeleid.

Basisprincipes

Belangrijke basisprincipes van deze modellen zijn:

 • medewerkers zijn eigenaar van hun eigen leerproces;
 • deelnemers zijn de expert (kennis, vaardigheden);
 • oplossingsgericht denken en handelen;
 • positieve bekrachtiging van wat werkt;
 • creëren van onderlinge sociale steun;
 • anticiperen op tegenslag en terugval;
 • stapsgewijs doelen bereiken;
 • stressinoculatie en inhibitie van geconditioneerde reflexen.

Actief Leren

De leerinterventies van RadarVertige kenmerken zich door:

 • Focus op gedrag
  Verandering wordt zichtbaar in concreet gedrag. Deelnemers leren hun doelen concreet te formuleren en inzichten te vertalen naar nieuwe gedrag voor in de eigen werkpraktijk.
 • Leren door interactie
  Deelnemers leren het beste wanneer ze actief betrokken zijn bij het proces en nieuwe gedrag aan den lijve ervaren èn oefenen.
 • Variatie in werkvormen
  Iedere deelnemer heeft een eigen leerstijl en leervoorkeur. We zetten daarom een variëteit aan actieve werkvormen in.
 • Het O-O-O principe
  Oefenen, Oefenen en nog eens Oefenen zodat het nieuwe gedrag inslijt.

Gewenste training niet in Opleidingengids?

RadarVertige biedt altijd maatwerk. Dit kan betekenen dat de door u gewenste training niet in onze Opleidingengids staat. Neemt u gerust contact met één van onze opleidingsadviseurs op. Zij adviseren u graag en ontwikkelen desgevraagd de training waar u naar op zoek bent.

Contact

 

1 2