Naar Trainingen

Werk & re-integratie

Opleidingengids

Ons aanbod aan opleidingen gericht op werk en re-integratie hebben wij verzameld in onze Opleidingengids Werk & Re-integratie.
De leerinterventies van RadarVertige zijn gebaseerd op verschillende wetenschappelijk onderbouwde gedragsmodellen. Onder andere het gedragsmodel van Icek Ajzen en oplossingsgerichte gespreksvoering van Berg & De Shazer. Altijd worden deelnemers op een krachtige, positieve en respectvolle manier naar een duurzame verandering in houding en gedrag begeleid.

Basisprincipes

Belangrijke basisprincipes van deze modellen zijn:

 • medewerkers zijn eigenaar van hun eigen leerproces;
 • deelnemers zijn de expert (kennis, vaardigheden);
 • oplossingsgericht denken en handelen;
 • positieve bekrachtiging van wat werkt;
 • creëren van onderlinge sociale steun;
 • anticiperen op tegenslag en terugval;
 • stapsgewijs doelen bereiken;
 • stressinoculatie en inhibitie van geconditioneerde reflexen.

Actief Leren

De leerinterventies van RadarVertige kenmerken zich door:

 • Focus op gedrag
  Verandering wordt zichtbaar in concreet gedrag. Deelnemers leren hun doelen concreet te formuleren en inzichten te vertalen naar nieuwe gedrag voor in de eigen werkpraktijk.
 • Leren door interactie
  Deelnemers leren het beste wanneer ze actief betrokken zijn bij het proces en nieuwe gedrag aan den lijve ervaren èn oefenen.
 • Variatie in werkvormen
  Iedere deelnemer heeft een eigen leerstijl en leervoorkeur. We zetten daarom een variëteit aan actieve werkvormen in.
 • Het O-O-O principe
  Oefenen, Oefenen en nog eens Oefenen zodat het nieuwe gedrag inslijt.

Gewenste training niet in Opleidingengids?

RadarVertige biedt altijd maatwerk. Dit kan betekenen dat de door u gewenste training niet in onze Opleidingengids staat. Neemt u gerust contact met één van onze opleidingsadviseurs op. Zij adviseren u graag en ontwikkelen desgevraagd de training waar u naar op zoek bent.

Contact