Naar Trainingen

Oplossingsgericht coachen

Training

Oplossingsgericht coachen is een effectieve en plezierige manier van coachen waarbij u de ander helpt eigen oplossingen te formuleren en te realiseren. Niet het probleem, maar de oplossing staat centraal in deze vorm van coachen. Tijdens de training leert u maximaal gebruik te maken van de kwaliteiten en eerder behaalde successen van degene die u coacht.

Opleidingsduur

Training: 3-4 dagdelen Werkplekopdrachten: 1 dagdeel Doorlooptijd: 2-3 weken Optioneel coaching: 1 dagdeel

Doelgroep

Coaches, leidinggevenden en andere professionals die medewerkers begeleiden. Minimaal HBO-niveau

Onderwijsvorm

Maatwerk groepsopleiding Optioneel: individuele coaching

Resultaat

De training Oplossingsgericht coachen geeft u inzicht in het gedachtegoed van oplossingsgericht coachen. U leert oplossingsgerichte interventies toe te passen in uw werk. Na afloop van de training kunt u anderen stimuleren om oplossingsgerichte acties te ontdekken en uit te voeren. U kunt in korte tijd probleem en context verkennen, de focus leggen op het doel dat iemand wil bereiken en diegene ondersteunen om zelf met oplossingen te komen die voor echte verandering zorgen.

Aanpak

Tijdens de training gaat u intensief aan de slag met de oplossingsgerichte methode in coachingsgesprekken. In een realistische omgeving oefent u daarmee op andere deelnemers. Behalve als coach ervaart u zodoende ook gesprekken vanuit de rol van coachee.

De trainer nodigt deelnemers uit hun eigen sterke kanten als coach te benutten en daarbij de aangedragen methodiek van oplossingsgericht coachen te gebruiken als hulpmiddel. De trainer geeft individuele feedback.

Aansluitend op elke training kunnen deelnemers hun vaardigheden nog verdiepen via individuele coaching. Door tijdens die sessie dieper in te gaan op individuele vraagstukken haalt u nog meer rendement uit de training.

Inhoud

De training Oplossingsgericht coachen bestaat uit de volgende onderdelen:

Oplossingsgerichte aanpak bij coaching
• Korte schets van de kenmerken van deze aanpak;
• Onderscheid met andere aanpakken van coaching;
• Welke specifieke vaardigheden vraagt dit van de coach?

In 7 stappen naar een oplossing
• Veranderbehoefte verhelderen;
• De gewenste toekomst in beeld brengen;
• Vaststellen wat de coachee nu al kan en doet;
• Eerdere successen en ingezette hulpbronnen in kaart brengen;
• Een stap vooruit plannen;
• De stap uitvoeren;
• Eventueel opnieuw de veranderbehoefte vaststellen.

Vaardigheden oefenen
• Oefenen met eigen praktijkcases (simulaties)
• Observeren en bespreken van simulaties

Ter afsluiting van de training stellen deelnemers een persoonlijk Plan van Aanpak op om de verworven inzichten en ontwikkelde vaardigheden te borgen in de werkpraktijk.

Onze opleidingsadviseurs

Wij denken graag mee met de vraagstukken rondom bemiddeling en coaching

1 2