Naar Trainingen

Organisch leiderschap en change management

De dynamiek en complexiteit in de maatschappij en de markt nemen voortdurend toe. Organisaties moeten soepel, ‘organisch’ meebewegen en de bedrijfswaarden moeten daarop worden afgestemd. Geslaagde organisatieontwikkeling is gebaseerd op een combinatie van organisch leiderschap en veranderingsmanagement met als uitgangspunt een reële inschatting van de vertreksituatie. Bij de implementatie van veranderingen gaat vaak onnodig veel energie verloren aan weerstand door gebrek aan commitment. Uiteindelijk blijkt steeds weer dat verandering in de bovenstroom onvoldoende resultaat oplevert, zolang de patronen in de onderstroom gelijk blijven. Onze samenwerkingspartner Core Commit biedt met deze opleiding een uniek functioneel programma voor succesvolle begeleiding van (cultuur)veranderingstrajecten.

Opleidingsduur

9 bijeenkomsten van 2 aaneengesloten dagen

Doelgroep

Professionals, veranderaars, managers, leidinggevenden en adviseurs die voor de uitdaging staan een veranderingsproces tot een goed einde te brengen

Onderwijsvorm

Standaard, Standaard-Maatwerk, In company

Locatie

Apollo Hotel Veluwe de Beyaerd in Hulshorst (bij Nunspeet), of in company

Resultaat

 • In deze opleiding krijg je inzicht in de zogenaamde ‘zachte factoren’, zoals motivatie voor en weerstand tegen verandering.
 • Het Waarden Profiel, waarvoor je een licentie verwerft, maakt de zachte kant zichtbaar in harde cijfers.
 • De Transformatrix geeft je inzicht in de te nemen beslissingen en interventies om persoonlijke en organisatiedoelen te realiseren.
 • Je leert strategische stappenplannen te maken die haalbaar zijn en implementeerbaar binnen de gestelde tijd.
 • Je leert hoe je zorgt voor eigenaarschap van de veranderdoelen door het verbinden van de persoonlijke waarden van de mensen met nieuwe of gewijzigde organisatiedoelen.
 • Je leert hoe je processen en procedures moet inrichten om draagvlak te krijgen voor de veranderingen die je wilt realiseren.
 • Na het succesvol volgen van de opleiding ontvang je een Core Commit Change Management Master-certificaat van de IAFLN (International Association For Leadershift Navigation).

Aanpak

De opleiding is zeer praktijkgericht en biedt een evidence-based aanpak voor succesvolle verandering. Je krijgt een gedegen theoretische onderbouwing. Je oefent tijdens en tussen de bijeenkomsten actief met de toepassing van de stof. Je krijgt persoonlijk advies en begeleiding op het veranderingstraject waar je mee bezig bent of dat gaat komen. Daarnaast krijg je persoonlijke coaching op je persoonlijke leervraag. Je krijgt bovendien kosteloos een Waarden Profiel voor je eigen team plus advies voor interpretatie en vertaling daarvan naar de praktijk.

Inhoud

 • Kaders rondom verandering
 • Vertrekpunt: huidige situatie
 • Richting: gewenste situatie
 • Systeemdynamiek
 • Universele transformatiethema’s en de Transformatrix
 • Het maken van een veranderplan, organisatiekunde, systeemtheorie en borging
 • Implementeren: teamcoaching, werkvormen en resultaten
 • Je commerciële impact vergroten
 • Integratie, certificering en borging van lessons learned

Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief!

Meer weten?