Naar Trainingen

SKILLS: De slimme weg naar werk

Training

Met SKILLS® krijgt u mensen in beweging! SKILLS is een kortdurende, wetenschappelijk onderbouwde trainings­methodiek gericht op werk zoeken en vinden vanuit eigen kracht. Ook wanneer sprake is van een grote tot zeer grote afstand tot de arbeidsmarkt. Per doelgroep – o.a. langdurig werklozen, arbeidsongeschikten, voortijdig schoolverlaters en boventalligen – is een speciale training beschikbaar. Uit onderzoek blijkt dat SKILLS­-deelnemers sneller en efficiënter werk vinden.

Doelgroep

Langdurig  werklozen,  arbeidsongeschikten, voortijdig  schoolverlaters en boventalligen.

Doel SKILLS

Het doel van de trainingen is om duurzame arbeidsdeelname te realiseren met specifieke aandacht voor:

  • versterken van het geloof in eigen kunnen,
  • versterken van het probleemoplossend vermogen,
  • aanleren en versterken van relevante (werkzoek)vaardigheden,
  • realistisch stappenplan om het doel te bereiken.

Effectiviteit wetenschappelijk bewezen

De SKILLS-methodiek is ruim 20 jaar geleden ontwikkeld door de Universiteit van Michigan. In verschillende landen heeft de methode inmiddels zijn effectiviteit bewezen. TNO heeft de methodiek doorontwikkeld voor de Nederlandse situatie. Met resultaat: deelnemers zijn sneller en duurzamer gere-integreerd. Zo blijkt 23% van de langdurig werkloze deelnemers binnen een half jaar werk te hebben gevonden, ten opzichte van 10% in de controlegroep. Bovendien wordt het werk dat zij vinden gemiddeld beter betaald.

Aanpak

Twee trainers geven een intensieve training van vijf aaneengesloten dagdelen aan een groep van 8-15 deelnemers. Werkvormen zijn o.a.:

  • individuele praktijkopdrachten, rollenspellen en praktijk- opdrachten met groepjes,
  • brainstormsessies waarin deelnemers leren anticiperen op en omgaan met belemmeringen bij het bereiken van hun doel,
  • opstellen van een individueel stappenplan dat rekening houdt met kansen en belemmeringen in de persoonlijke situatie met behulp van informatieve hand-outs en adviezen van andere deelnemers.

Opleidingsduur

  • De bijeenkomsten vinden plaats op vijf aaneengesloten dagdelen
  • De doorlooptijd bedraagt één week
  • Praktijkopdrachten: 2-4 uur

Aantal deelnemers

Minimaal:  10,  maximaal:  16

Meer informatie

 

1 2