Naar Trainingen

SKILLS-trainingen voor doelgroepen

Training

SKILLS is een kortdurende, wetenschappelijk onderbouwde trainingsmethodiek gericht op het activeren en re-integreren van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt: onder andere langdurig werklozen, arbeidsongeschikten en voortijdig schoolverlaters.

Opleidingsduur

5 halve dagen, verspreid over 1 week

Aantal deelnemers

Minimaal 10, maximaal 20

Locatie

In company / flexibel

SKILLS is uniek

 • De effectiviteit van SKILLS is wetenschappelijk aangetoond.
 • De consequente coachende en ondersteunende trainingstechnieken stimuleren het zelfvertrouwen en probleemoplossend vermogen van deelnemers. Dit bevordert een positieve en constructieve houding bij het zoeken en vinden van werk.
 • De betrokken klantmanager en/of re-integratiecoach kan meedoen aan de training als deelnemer en observant. Hierdoor krijgt men goed zicht op alle deelnemers en leert men welke gedragstechnieken effectief zijn. De coach en/of klantmanager kan de deelnemers hierdoor meer op maat begeleiden tijdens het vervolgtraject.
 • Tot slot is SKILLS uniek dankzij de geprotocolleerde trainershandleiding en gestructureerde werkwijze die evaluatie van de effectiviteit mogelijk maken.

Leerdoelen

Het doel van de SKILLS-trainingen is om duurzame arbeidsdeelname te realiseren. De verschillende SKILLS-trainingen leggen hierbij verschillende accenten, zoals het snel vinden van betaald werk, een (her)oriëntatie op arbeidparticipatie of het gaan volgen van een opleiding en het behalen van een startkwalificatie.

De focus ligt bij alle varianten op:
– Versterking geloof in het eigen kunnen (bijvoorbeeld met betrekking tot werk zoeken en vinden)
– Versterking  probleemoplossend vermogen (leren omgaan met tegenslag)
– Aanleren en versterken van andere relevante vaardigheden (zoals toekomstdoelen stellen, netwerken, twijfels bij de werkgever verminderen, etc.)
– Ontwikkeling visie en stellen van doelen om in actie te komen (onder andere met een stappenplan)

Uit onderzoek blijken deze factoren essentieel te zijn bij het vergroten van de kans op duurzame arbeidsparticipatie (betaald werk vinden).

Programma

Het programma van SKILLS-trainingen is volledig geprotocolleerd. Per doelgroep is er een verschillend programma (en protocol). Hiermee wordt de uniformiteit van de wijze van trainen en uiteindelijk de effectiviteit van de methodiek gewaarborgd.

 • Dag 1: Ontdekken van werkvaardigheden
  – Introductie
  – Demonstratie van sollicitatiegesprekken die wel en niet werken
  – Denken als werkgever
  – Sterke eigenschappen en vaardigheden
  – Gebruik van concrete voorbeelden
  – Afsluitende activiteiten
 • Dag 2: Omgaan met moeilijkheden bij zoektocht naar werk
  – Introductie
  – Ervaren moeilijkheden waar sollicitanten mee geconfronteerd worden
  – Omgaan met moeilijkheden bij het zoeken naar/vinden van werk
  – Het verminderen van twijfels door concrete voorbeelden
  – Afsluitende activiteiten
 • Dag 3: Vinden van vacatures
  – Introductie
  – Netwerken
  – Informatief gesprek
  – Curriculum Vitae en sollicitatiebrief
  – Afsluitende activiteiten
 • Dag 4: Curriculum Vitae, contacten en gespreksvoering
  – Introductie
  – CV training: Curriculum Vitae
  – Direct telefonisch contact
  – Gespreksvoering: denken als werkgever
  – Gespreksvoering: het gesprek sturen
  – Afsluitende activiteiten
 • Dag 5: Compleet sollicitatiegesprek en rekening houden met tegenvallers
  – Welkom
  – Gespreksvoering: het sturen van het gesprek (vervolg)
  – Afronding sollicitatiegesprek
  – Rekening houden met een tegenvaller
  – Afsluitende activiteiten
  – Certificaat uitreiking en afsluiting

Werkvormen

Twee trainers geven een intensieve training van vijf dagdelen aan een groep van minimaal 10 en maximaal 20 deelnemers, conform een uitgebreide en beproefde trainershandleiding. De deelnemers doorlopen de volledige training in één week tijd. Tijdens de training komen onder andere de volgende zaken aan bod:

 • Ontwikkeling effectieve (werkzoek)vaardigheden in individuele opdrachten, brainstormsessies, rollenspellen en praktijkopdrachten met groepjes.
 • Leren anticiperen op en omgaan met belemmeringen bij het zoeken naar werk.
 • Individueel plan van aanpak opstellen met behulp van informatieve hand-outs en adviezen van andere deelnemers. Dit plan houdt rekening met kansen en belemmeringen in de persoonlijke situatie.

Resultaat

De effectiviteit van SKILLS is wetenschappelijk aangetoond. De SKILLS-methodiek is ruim 20 jaar geleden ontwikkeld door de Universiteit van Michigan. In verschillende landen heeft de methode inmiddels zijn effectiviteit bewezen. TNO heeft de methodiek doorontwikkeld voor de Nederlandse situatie. Ook uit onderzoek in Nederland blijkt de SKILLS-methodiek effectief te zijn: deelnemers zijn sneller en duurzamer geactiveerd of gere-integreerd. Zo blijkt 23% van de langdurig werkloze deelnemers binnen een half jaar betaald werk te hebben gevonden, ten opzichte van 10% in de controlegroep. Bovendien wordt het werk dat zij vinden gemiddeld beter betaald. Tot slot voelen de betrokken klantmanagers en/of re-integratiecoaches zich meer tevreden met de resultaten van SKILLS, omdat ze minder hoeven te ‘trekken’ aan hun cliënten.

Onze opleidingsadviseur