Naar Trainingen

Sturen op zelfsturing

Training

Zorg en samenleving veranderen snel. De groep kwetsbare burgers die meer persoonlijke aandacht nodig hebben groeit nog steeds, terwijl er tegelijkertijd bezuinigd wordt op sociale voorzieningen. Steeds meer gemeenten en zorg- en welzijnaanbieders zien eigen kracht als oplossing voor dit dilemma. Als burgers meer zelf doen, is dat goed voor henzelf én voor de samenleving. Maar hoe bereik je dat? Immers, Eigen Kracht is niet hetzelfde as laissez faire. Deelnemers aan de training Sturen op zelfsturing zijn na afloop in staat om cliënten te sturen op eigen kracht.

Opleidingsduur

Training: 3 dagen - Doorlooptijd: 2-4 weken

Prijs per deelnemer

€ 1.830,60

Doelgroep

Professionals bij gemeenten, uitvoeringsinstanties, zorg- en welzijnsinstellingen die burgers met grote tot zeer grote afstand tot arbeidsmarkt begeleiden

Locatie

Amsterdam en in-company

Onderwijsvorm

Maatwerk groepsopleiding Standaard groepsopleiding Standaard individuele opleiding

Visie

In onze visie komen kwetsbare burgers pas op eigen kracht in beweging als zij:

 1. intrinsiek gemotiveerd zijn om knelpunten op te lossen en zelf verbeteringen aan te brengen;
 2. sturing kunnen geven (zoals de inzet van een netwerk);
 3. vaardigheden kunnen inzetten (zoals initiatief nemen, schrijven, netwerken, beslissingen nemen);
 4. vertrouwen op succes, ook bij tegenslag.

Deze vier voorwaarden resulteren in twee essentiële bestanddelen van zelfsturing. Burgers hebben het gevoel dat zij

 1. zelf verantwoordelijk zijn voor de realisatie van veranderingen.
 2. controle hebben over de realisatie van die veranderingen.

Hiervoor moeten professionals eerst checken of de basisvoorwaarden en bestanddelen aanwezig zijn. Pas dan kan een burger zelf doelen stellen, plannen maken en veranderingen aanbrengen.

Resultaat

Deelnemers aan deze training zijn na afloop in staat om cliënten te begeleiden volgens de principes van sturen op eigen kracht:

 • aansluiten op de motivatie van de cliënt;
 • focussen op doelen en niet op problemen en belemmeringen van de cliënt;
 • vertrouwen en sturen op het leerproces van de cliënt, niet op het ‘juiste’ eindresultaat (dit vergroot het vertrouwen in eigen kunnen);
 • bij realisatie van het doel het sociale netwerk van de cliënt betrekken, niet het professionele netwerk;
 • de cliënt begeleiden door vragen te stellen, niet door te oordelen, adviseren en/of overtuigen.

Aanpak

Het programma is praktijkgericht met veel aandacht voor individuele casuïstiek. De nadruk ligt op vaardigheden oefenen en nieuw gedrag aanleren. Wij gebruiken gecombineerde werkvormen, waaronder simulaties met andere deelnemers die aanzetten tot reflectie, ervaringsopdrachten in groepsverband en individuele praktijkopdrachten op maat. Deelnemers stellen tot slot een persoonlijk plan van aanpak op. Ook hanteren we de eigen krachtmethode in de trainingsaanpak:

 • De wensen en de leerdoelen van deelnemers staan altijd centraal. Immers, daar ligt de motivatie.
 • De trainingen zijn praktijk- en ervaringsgericht. Niet luisteren en praten maar doen, ervaren en oefenen.
 • Deelnemers maken gebruik van hun eigen kracht en netwerk. De trainer focust op wat de groep samen weet en reikt vooral tips en trucs aan.
 • Deelnemers bereiken concrete resultaten en kunnen kennis en vaardigheden na de training direct in de eigen werkpraktijk toepassen.

De training is gebaseerd op het nieuwste model van zelfsturing, ontwikkeld door dr. Saar Langelaan. Zij heeft de oorspronkelijke modellen van Ajzen en Koole vertaald naar de praktijk van eigen kracht en zelfsturing in Nederland.

Onze opleidingsadviseurs

Wij denken graag mee met vraagstukken rondom bemiddeling en coaching.

1 2