Naar Trainingen

Succesvol bemiddelen

Training

Tijdens de training Succesvol bemiddelen leren deelnemers om werkzoekenden te begeleiden en coachen bij relevante vragen over hun ideale baan, hun mogelijkheden op de arbeidsmarkt en hoe zij zich kunnen profileren op die arbeidsmarkt. Daarnaast leren deelnemers hoe zij samen met de werkgever op zoek kunnen gaan naar geschikte medewerkers voor moeilijk vervulbare vacatures. .

Opleidingsduur

Training: 2 dagdelen - Praktijkopdrachten: 1 dagdeel - Doorlooptijd: 0-4 weken

Prijs per deelnemer

€ 1.055,20

Locatie

Amsterdam en in-company

Doelgroep

Adviseurs intensieve dienstverlening van UWV en klantmanagers van Sociale Diensten

Werkzoekende en werkgever bemiddelen

Na de training beschikken deelnemers over technieken en vaardigheden om vraag en aanbod van werk effectief bij elkaar te brengen. Concreet betekent dit:

 • werkzoekenden effectief begeleiden naar werk, met behulp van het Werkzoekenden Segmentatiemodel;
 • werkgevers passende dienstverlening bieden, met behulp van het Werkgevers Segmentatiemodel;
 • werkzoekenden en werkgevers ondersteunen bij de formulering van realistische wensen, met behulp van de STARR-methodiek.

Aanpak

In dit praktijkgerichte programma gebruiken we gecombineerde werkvormen. We oefenen met realistische voorbeelden, voeren gezamenlijke besprekingen, oefenen in kleine groepen en bieden alle ruimte voor individuele leerdoelen, nabespreking en reflectie.

Inhoud

Het programma is verdeeld over vier dagdelen. Afhankelijk van de samenstelling van de deelnemersgroep kunnen dat twee opeenvolgende dagen zijn of twee ‘losse’ dagen, met een interval van maximaal vier weken. Bij de training in twee ‘losse’ dagen formuleren deelnemers aan het eind van de eerste dag een ‘werkplekopdracht’ om in de tussenliggende weken uit te voeren.

Dag 1: De werkzoekende

 • Kennismaken en verwachtingen afstemmen.
 • Marketingconcept in relatie tot de werkzoekende dienstverlening.
 • Segmentatiemodel werkzoekende.
 • Wat heb je te bieden aan baanzoekers, baanvinders, ontwikkelaars en kanshebbers?
 • Gedragsgericht interviewen (STARR).
 • Op zoek naar de best passende baan voor de werkzoekende.
 • Arbeidsmarktgericht profileren van de werkzoekende.
 • Bemiddelen vanuit de eigen caseload: wat betekent dat en hoe ga je dat vormgeven?
 • Oefenen op basis van eigen casuïstiek.
  – Analyse klanttype en klantsituatie.
  – Klantprofilering.
  – Bepalen welke re-integratie instrumenten worden ingezet.
  – Bemiddeling, voor welke baan gaat de klant?

Dag 2: De werkgever

 • Terugblik dag 1.
 • Marketingconcept in relatie tot de werkgeversdienstverlening.
 • Segmentatiemodel werkgever.
 • Wat heb je te bieden aan wervers, vervullers, vragers en kansrijken?
 • Gedragsgericht interviewen (STARR).
 • Op zoek naar wat de werkzoekende nu werkelijk moet doen in de baan.
 • Oefenen op basis van eigen- en voorbereide casuïstiek.
  – Analyse van de behoeften van de werkgever.
  – Bemiddeling, de werkgever gaat voor realistisch aanbod.
  – Inzet van WERKinstrumenten.
 • Reflectie en evaluatie.

Onze opleidingsadviseurs

Wij denken graag mee met de vraagstukken rondom de begeleiding en bemiddeling van werkzoekenden.