Naar Trainingen

Talent werkt

Training

In 3 stappen naar een nieuwe (loop)baanIntroductie
Welke stappen zet je als werkzoekende bij het zoeken en vinden van een nieuwe baan of loopbaan? Door middel van een persoonlijk assessment, een Eigen Kracht netwerksessie en een begeleide intervisiegroep met andere werkzoekenden krijgen deelnemers zicht èn grip op hun drijfveren, talenten en mogelijkheden. Werkzoekenden worden geactiveerd om op eigen kracht aan de slag te gaan met hun toekomstperspectief mèt gerichte ondersteuning van professionals en het eigen netwerk. Deze werkwijze bevordert succesvol werk-zoek gedrag en zorgt tegelijkertijd voor vertrouwen in het eigen kunnen. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat dit twee essentiële voorwaarden zijn om werk te vinden en te behouden.

Opleidingsduur

Assessment: 4 uur - Eigen Kracht netwerksessie: 2,5 uur - Eigen Kracht terugkomsessie: 2 uur - wekelijkse intervisie: 8 x 1.5 uur = 12 uur - totale doorlooptijd: circa 12 weken

Doelgroep

Werkzoekenden en medewerkers die vanuit hun huidige baan op zoek zijn naar een nieuwe baan of loopbaan (zowel gedwongen als vrijwillige outplacement)

Locatie

Amsterdam en in-company

Resultaat

– Deelnemer heeft zicht op de eigen talenten en competenties
– Deelnemer is actief aan de slag met het eigen toekomstperspectief
– Het netwerk van de deelnemer denkt en zoekt actief mee naar werk
– Deelnemer krijgt ‘out of the box’ ideeën over de gewenste (loop)baan aangereikt
– Deelnemer heeft een realistisch Plan van Aanpak voor de gewenste (loop)baan
– Deelnemer gaat beter om met tegenslag en teleurstelling
– Deelnemer heeft meer vertrouwen in eigen kunnen

Aanpak

Het traject bestaat uit drie stappen:

  • Stap 1 – Individueel assessment
    Het assessment brengt o.a. het competentieprofiel van de deelnemer in kaart, stelt vast hoe de deelnemer omgaat met veranderingen, naar welk soort werk de voorkeur uitgaat en waar loopbaanmogelijkheden liggen. Het assessment vormt de input voor de volgende stap.
  • Stap 2 – Eigen kracht netwerksessie
    Het werk- en privé netwerk van de deelnemer denkt actief mee over de loopbaanmogelijkheden onder leiding van een trainer. Aanwezigen spreken af hoe zij hun eigen netwerk gaan inschakelen om de deelnemer te ondersteunen bij het vinden van een nieuwe (loop)baan. Dit resulteert in een plan van aanpak. Na enkele weken wordt een terugkomsessie georganiseerd waarin de netwerk opbrengsten worden geïnventariseerd. Indien nodig worden aanvullende afspraken met het aanwezige netwerk gemaakt.
  • Stap 3 –Begeleide intervisie
    De deelnemer gaat samen met andere werkzoekenden wekelijks aan de slag met het eigen Plan van Aanpak voor de gewenste (loop)baan. Deelnemers delen ervaringen met elkaar en geven elkaar tips onder begeleiding van een trainer. Ook leren deelnemers hoe zij om kunnen gaan met tegenslag en teleurstelling bij het zoeken en vinden van werk.

Inhoud

– Talent Scan: online testen, 360° feedback en een diepte-interview
– Feedback, steun en adviezen van het eigen netwerk (Eigen Kracht netwerksessie)
– Individueel Plan van Aanpak voor de gewenste (loop)baan
– Ervaringen, steun en tips van andere werkzoekenden

Opleidingsadviseur