Naar Trainingen

Teamcoaching on the job

Training

Effectieve communicatie is een belangrijk kenmerk van goed presterende teams en organisaties. Het communicatiepatroon binnen een team komt pas echt bovendrijven tijdens reguliere werkzaamheden zoals teamoverleg. Daarom zijn dat prachtige gelegenheden om de onderlinge communicatie onder de loep te nemen en te kijken wat afzonderlijke teamleden bijdragen aan het doel van de bijeenkomst. Teamcoaching on the job is een snelle en praktische manier om de communicatie en samenwerking binnen het team gericht en gedoseerd te verbeteren.

Opleidingsduur

Intakegesprek met het team: 0,5 dagdeel - Observeren en coachen tijdens teamoverleg: 1-2 dagdelen (geen verletkosten) - Slotsessie met het team: 0,5 dagdeel - Doorlooptijd: 3 maanden

Doelgroep

Teams waarbij interne samenwerking, effectieve gemeenschappelijke werkafspraken en naleving daarvan belangrijk is.

Locatie

Amsterdam en in-company

Onderwijsvorm

Maatwerk groepsopleiding

Resultaat

Teamleden leren het onderlinge interactiepatroon kennen en formuleren samen de twee belangrijkste leerdoelen op het gebied van communicatie en samenwerking. Zij weten ook hoe ze die doelen kunnen bereiken (teamplan van aanpak) en hebben geoefend om afspraken en vaardigheden in de praktijk te brengen die nodig zijn om effectiever te communiceren en samen te werken.

Aanpak

Het teamcoachingstraject bestaat uit de volgende onderdelen:

Intakegesprek met het team
– Wat gaat er goed, wat kan er beter in besluitvorming en communicatie?
– Leerdoelen van team en doelen van de teamcoaching formuleren.
– Randvoorwaarden teamcoaching (volgens team).

Observeren tijdens een teamoverleg
De werkwijze van de coach is niet-oordelend. De coach observeert dus slechts het interactiepatroon en het gedrag van de teamleden tijdens een regulier teamoverleg. Na afloop koppelt de coach de bevindingen terug aan het team en worden die vergeleken met de inventarisatie van de intake. Dat leidt zo nodig tot aanscherping van de leerdoelen van het team.

Coachen van het team
Tijdens een volgend teamoverleg is de coach opnieuw aanwezig. Dit keer grijpt de coach actief in. Naar aanleiding van korte brainstormsessies bedenken de teamleden zelf hoe zij effectiever en effici├źnter kunnen communiceren en beslissingen kunnen nemen. De leerdoelen en verkregen inzichten komen te staan in een SMART-geformuleerd Teamplan van aanpak.

Slotsessie met het team
Na 3 maanden teamoverleg is de coach opnieuw aanwezig bij een teamoverleg. De coach observeert en koppelt terug hoe het interactiepatroon zich heeft ontwikkeld en bespreekt met het team hoe zich dat verhoudt tot het teamplan van aanpak, de resultaten en afspraken die daar in staan.

Inhoud

– Huidig communicatiepatroon binnen het team.
– Sterke en minder sterke punten in teamcommunicatie.
– Gewenste stijl van communiceren.
– Individuele communicatieadviezen op maat.
– Groepsinterventies op maat.
– Team plan van aanpak dat rekening houdt met tegenslag en terugval.

Onze trainers

Wij denken graag met u mee over innovaties in de zorg & welzijn