Naar Trainingen

Trainingstraject Vitaliteit

Training

Vitale medewerker maken het verschil. Een goede vitaliteitsbalans bevordert werkplezier, gezondheid, flexibiliteit, productiviteit en creativiteit. Voor de werkgever betekent dit een grotere inzetbaarheid en betere prestaties van medewerkers.

Resultaat

Deelnemers krijgen inzicht en handvatten om hun vitaliteit in het dagelijks leven – zowel privé als op het werk – zelfstandig te reguleren. Dit zorgt ervoor dat deelnemers zich fysiek en mentaal energieker, veerkrachtiger en gemotiveerder voelen.

Doelgroep

Medewerkers die zich energieker, veerkrachtiger en gemotiveerder willen voelen.

Let op: Deze training is niet bedoeld voor medewerkers die  op dit moment verzuimen, overspannen zijn, een burn-out  of een arbeidsconflict hebben.

Aanpak

In dit praktische traject leren deelnemers hoe zij kunnen schakelen tussen inspanning en ontspanning. De nadruk ligt op wat er wél werkt voor individuele deelnemers en hoe zij dit praktisch kunnen vertalen naar concrete afspraken in een samenhangend persoonlijk plan. Het traject bestaat uit twee korte groepsinstructies en tussentijdse individuele coaching on the job.

Zelfmetingsinstrument: bio-feedback

Deelnemers ontvangen een gebruikersvriendelijk zelfmetingsinstrument. Dit instrument helpt mensen om hun autonome zenuwstelsel zelfstandig in balans te brengen. Uit onderzoek blijkt dat dit effectief is bij de behandeling van o.a. stressklachten, burn-out, depressiviteit, slaap- en concentratieproblemen.

Vitaliteitslogboek

Daarnaast ontvangt elke deelnemer een Vitaliteitslogboekje waarin o.a. persoonlijke ervaringen, vooruitgang, obstakels, terugval en gedragsexperimenten worden bijgehouden.

Persoonlijk plan van aanpak

Tijdens het traject stelt iedere deelnemer een persoonlijk plan van aanpak op. In dit plan formuleren deelnemers ook voorzorgsmaatregelen om effectief om te gaan met verwachtte obstakels en eventuele terugval.

Inhoud van het traject

Dit zijn de belangrijkste thema’s:

  • Stress: stress monitoren en managen op een manier die bij de deelnemer past.
  • Voeding: vaststellen welk eet- en drinkpatroon gewenst en haalbaar is.
  • Beweging: een passend bewegingsprogramma opstellen en uitvoeren.
  • Overtuigingen: inzicht in eigen gedachten en overtuigingen en deze – waar nodig – ombuigen naar steunende overtuigingen.

Over de trainers

lo res Marivonne de Groot-1697nieuwMarivonne de Groot is van oorsprong arbeids- en gezondheidspsycholoog. Haar passie is deelnemers te laten ervaren hoe krachtig ze zijn als ze weten wat ze willen bereiken.  Haar trainingsstijl is zowel prikkelend als steunend. Ze maakt gebruik van wetenschappelijk bewezen technieken die uitgaan van wat deelnemers zélf willen, weten en kunnen. Daarom spelen oplossingen die voor de deelnemer werken de hoofdrol.

ESF-subsidie Duurzame Inzetbaarheid

Van 14 t/m 25 november 2016 kunnen bedrijven en instellingen een subsidieaanvraag indienen bij het Agentschap SZW om mensen langer en productief aan het werk te houden. Wij helpen u graag bij om de aanvraag in te dienen. Neem voor meer informatie contact met ons op.

Meer informatie