Naar Trainingen

Veilig op huisbezoek

Training

In de training Veilig op huisbezoek staan risicoschatting en veilig handelen tijdens huisbezoek centraal. Deelnemers ontvangen voorafgaand aan de training de checklist risico inschatting bij huisbezoek. Deze checklist is samen met medewerkers uit de praktijk opgesteld. Aan de hand van de risico’s leren medewerkers de ernst van situaties te beoordelen en maatregelen te nemen om de veiligheid te vergroten.

Opleidingsduur

Training: 1 dag - E-­learning: 1 dagdeel

Doelgroep

Medewerkers die op huisbezoek gaan

Onderwijsvorm

Standaard groepsopleiding - Standaard individuele opleiding - Maatwerk groepsopleiding

Resultaat

Het resultaat van de training Veilig op huisbezoek is:

 • Herkennen van risico’s m.b.t. een veilig huisbezoek.
 • Herkennen van aanleidingen voor emotioneel en agressief gedrag m.b.t. het huisbezoek.
 • Ombuigen van emotioneel gedrag tijdens een huisbezoek.
 • Begrenzen van agressief gedrag tijdens een huisbezoek.
 • Een huisbezoek afronden.
 • Collega’s informeren over een huisbezoek.
 • Kennen van het protocol van de organisatie aangaande huisbezoek.
 • Uitwisselen van tips en ervaringen in het voeren van huisbezoeken.

Inhoud

Voorbereiding
Voorafgaand aan training volgen de deelnemers de e­learning Omgaan met Agressie en maken ze een voorbereidingsopdracht.

Programma

 • Welkom, kort voorstelrondje, ervaringen in de praktijk.
 • Kort doornemen voorbereidingsopdracht en theorie & protocol Veilig op huisbezoek.
 • Oefening: voorbereiding van een huisbezoek. Vooraf risico inschatting bepalen.
 • Oefening: start van het huisbezoek. Binnenkomen, voorstellen en doel bepalen.
 • Oefening: omgaan met emotioneel gedrag. Bijv. klagen over organisatie en regelgeving.
 • Oefening: opvangen van bezwaren, meeveren, luisteren en samenvatten.
 • Oefening: omgaan met agressie. Aanspreken, grens aangeven en voor de keuze stellen.
 • Afronden van huisbezoeken bij aanhoudende emoties en/of agressie.
 • Melden, registreren en opvolging naar de dader.
 • Uitdelen praktijkopdracht, evaluatie en afronding.

Onze opleidingsadviseurs

We denken graag met u mee over verhoging van de weerbaarheid van uw medewerkers tegen agressie

1 2