Naar Trainingen

Verkopend adviseren

Training

In de training verkopend adviseren leren deelnemers hoe zij vanuit de huidige visie op werkgeversdienstverlening een in- en extern netwerk kunnen opbouwen en onderhouden dat gericht is op een zo groot mogelijke duurzame uitstroom.

Opleidingsduur

Training: 5 dagen. Praktijkopdrachten: 5 dagdelen. Doorlooptijd: 15 weken

Prijs per deelnemer

€3.247,40

Doelgroep

Adviseurs werkgeversdienstverlening

Onderwijsvorm

Standaard individuele opleiding

Resultaat

De deskundigheid van deelnemers is naar een hoger niveau gebracht door specifieke kennis, vaardigheden en technieken om een krachtig netwerk op te bouwen en te onderhouden.

Concreet zijn deelnemers na afloop van de training bekend met:

 • de organisatorische en politieke context waarin zij werken;
 • wat er precies van hun verwacht wordt (de op te leveren meerwaarde);
 • de verschillende fasen van een adviestraject;
 • de factoren die een onderhandeling beïnvloeden;
 • hoe zij onderhandelingen doelgericht kunnen voorbereiden.

Daarnaast hebben deelnemers vaardigheden ontwikkeld om:

 • vertrouwen en geloofwaardigheid als adviseur op te bouwen;
 • onderhandelingen met succes te voeren;
 • de eigen communicatiestijl aan te passen aan die van de onderhandelingspartner;
 • effectieve adviesgesprekken te voeren;
 • samen te werken met de opdrachtgever in een constructieve verstandhouding;
 • oplossingen te zoeken in wederzijds belang;
 • effectiever om te gaan met weerstand en lastige situaties.

Aanpak

De training is als volgt opgebouwd:

 • online leren, inclusief een digitale vooropdracht;
 • training;
 • coaching;
 • intervisie;
 • oefenen met acteur;
 • werkplekopdrachten;
 • procesbegeleiding.

Inhoud

Het leertraject is opgebouwd uit vijf modules:

 1. Persoonlijke effectiviteit als adviseur
 2. Relatie, acquisitie en sales
 3. Verkopen vanuit persoonlijke kracht
 4. Ondernemerschap en onderhandelen
 5. Gesprekken voeren in een politiek krachtenveld en eindpresentatie

De volgende thema’s komen in de training aan bod:

 • Opbouwen en onderhouden van relaties vanuit gelijkwaardig partnerschap.
 • Advies- en gesprekssituaties in een politiek krachtenveld.
 • Salesvaardigheden en telefonisch acquireren:
  • Ken je klant, verdiep je in de cliënt en z’n bedrijf.
  • Overtuigend je product kunnen ‘verkopen’.
 • Gespreksvoering: opbouw, interactie en beïnvloedingsstijlen, schakelen in een gesprek.
  • De vraag achter de vraag achterhalen (probleemanalyse).
  • Onderhandelen in gesprekken met werkgevers.
  • De vacaturevraag ombuigen naar het beschikbare aanbod.
 • Wanneer en hoe doorverwijzen.

Onze trainers