Naar Trainingen

Weerbaarheid aan de telefoon

Training

In onze training Weerbaarheid aan de telefoon (Omgaan met emotie en agressief gedrag aan de telefoon) ligt de nadruk op intensief oefenen en is er ruimte voor reflectie, aansluiting op de praktijk en persoonlijke leerdoelen. Kortom de optimale ondersteuning voor uw werkzaamheden aan de telefoon. De inhoud is:

 • Het protocol van uw organisatie kennen.
 • De verschillende vormen van emotie en agressie (A,B,C en D-gedrag) herkennen.
 • Een slechtnieuws gesprek kunnen voeren aan de telefoon.
 • A- en B-gedrag kunnen ombuigen.
 • Weten wat en hoe uw moet melden.
 • Rustig kunnen blijven tijdens een lastig telefoongesprek (zelfcontrole).
 • Uit de strijd blijven en toch een standpunt of beslissing krachtig kunnen beargumenteren.
 • Grenzen kunnen stellen bij C- en D gedrag aan de telefoon.
 • Een klant voor een heldere keuze kunnen stellen.
 • Een gesprek tijdig kunnen afronden.
 • Het nemen van maatregelen die de eigen veiligheid verhogen.
 • Het signaleren en oplossen van knelpunten in de eigen werkpraktijk.
 • Het intensief oefenen met individuele leerwensen.

Veilige Publieke Taak (VPT)

Onze training Weerbaarheid aan de telefoon (Omgaan met emotioneel en agressief gedrag aan de telefoon) sluit maximaal aan bij de dagelijkse werkpraktijk van u en is afgestemd op uw ervaring, opleidingsniveau én leerwensen. De inhoud ervan is afgestemd op het klantcontact en de werkzaamheden aan de telefoon.

De training is gebaseerd op de acht maatregelen binnen de Veilig Publieke Taken (VPT).

 • Norm Stellen
 • Trainen
 • Melden
 • Registreren
 • Aangifte doen
 • Reageren naar de dader
 • Schade Verhalen
 • Nazorg

De trainingen van RadarVertige zijn geaccrediteerd.

Programma

Voorafgaand aan de training vindt een (online) intake plaats. Iedere deelnemer wordt uitgenodigd om online zijn of haar leerwensen, uitdagingen en praktijksituaties aan te geven. Op basis daarvan maakt de trainer keuzes voor programma, praktijkopdracht en casuïstiek.

In de training van twee dagdelen is er aandacht voor de basiskennis en -vaardigheden m.b.t. het voeren van een telefoongesprek en de kennis m.b.t. het omgaan met en hanteren van emotioneel en agressief gedrag. Daarnaast gaat deelnemers aan de slag met individuele leerwensen en de borging in de praktijk. De deelnemer leert preventieve maatregelen te nemen om zijn werkplek nog veiliger te maken. De training wordt verzorgd door een trainer én een trainingsacteur. Tussen de trainingsdagen en na afloop ontvangen de deelnemers praktijkopdrachten.

De deelnemers vullen aan het einde van de training een evaluatie in. RadarVertige koppelt de bevindingen en aanbevelingen na afloop terug.

Werkwijze

De deelnemers doen een serie van korte, laagdrempelige oefeningen, in plaats van lange rollenspellen. Instructie en oefenen wisselen elkaar voortdurend af. De casuïstiek is op basis van de eigen werkpraktijk, zodat het geleerde de dag erna direct toe kunnen passen. Trainer en acteur stemmen de oefeningen af op wat de deelnemers nodig hebben en aankunnen. Zodat uw medewerkers prettig, veilig en optimaal kunnen leren.

Als manager heeft u een belangrijke rol in het bieden van een veilige en prettige werkomgeving. Onderzoek wijst uit dat een betrokken bijdrage, voor en na de training, van u als manager het leerrendement sterk verhoogt. Graag betrekken wij u op actieve wijze in het leerproces van de deelnemers.

Opleidingsduur

2 dagdelen

Doelgroep

Alle medewerkers met telefonisch klantcontact en hun leidinggevenden. De training is afgestemd op opleidingsniveau (MBO en HBO), functie en de werkpraktijk van de deelnemers.

Aantal deelnemers

12

Locatie

Open inschrijving

Data

8 april in Amersfoort -
29 augustus in Rotterdam -
25 november in Nijmegen

Kosten per deelnemer

€ 480

Onderscheidende aspecten

RadarVertige is met 30 jaar ervaring specialist op het gebied van agressie en weerbaarheid. Onze trainers én acteurs zijn goed bekend met uw werkpraktijk. Cursisten geven aan dat kenmerkend voor de trainingen van RadarVertige is: een veilig leerklimaat, een positieve benadering en een effectieve, stapsgewijze opbouw.

Contact

Hebt u vragen of wilt u meer weten over deze training, dan horen we dat graag. U kunt ons telefonisch bereiken via 020 643 38 13 of per mail via info@radarvertige.nl.

Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief!

Onze opleidingsadviseur