Naar Nieuws

Van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’

Nieuws - 28 april 2016

Artikel in het Tijdschrift voor Onwtikkeling in Organisaties

Sinds 2015 zijn de ‘drie decentralisaties’ een feit. Gemeenten hebben er belangrijke taken bijgekregen. Zij zijn namelijk verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Gemeente Utrecht zag hierin de kans om het bestaande zorgstelsel te vernieuwen en het aanbod te verbeteren. Dit traject werd gegund aan Incluzio, een nieuwe speler op deze markt. In het artikel Van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’ kijken Annemieke Scholten (manager Incluzio) en Bart Verhagen (directeur RadarVertige) terug op het eerste jaar van het leer- en ontwikkeltraject waarin buurtondernemers en hun teams leerden hun weg te vinden.

Lees hier het volledige artikel, dat eerder verscheen in het Tijdschrift voor Ontwikkeling in Organisaties.