Naar Nieuws

Stuurgroep Veilige Publieke Taak Amsterdam

Nieuws - 08 mei 2019

Ook in maart 2019 was De Duif aan de Prinsengracht weer het toneel van de jaarlijkse stuurgroepbijeenkomst Veilige Publieke Taak (VPT) voor de regio Amsterdam. Sinds 2010 komt de stuurgroep bijeen met medewerkers uit de deelnemende organisaties om samen met aangesloten werkgeversorganisaties de aanpak van agressie en geweld in de regio Amsterdam tegen medewerkers met een publieke taak op structurele basis te bespreken en te verbeteren. In de stuurgroep VPT zitten vertegenwoordigers van politie, Openbaar Ministerie, brandweer, ambulance, Pantar, GVB, Jeugdbescherming Amsterdam en Egis Parking Services.

Na een welkomstdrankje heet Bart Verhagen van RadarVertige de ruim 130 bezoekers welkom en bereidt hen alvast kort voor op het interactieve karakter van de bijeenkomst, waarbij ieders mobieltje zal opschalen tot stemkastje.

Veilige stad

Dan richt om te beginnen burgemeester Femke Halsema het woord tot de zaal. Zij spreekt haar enorme waardering uit voor alle mensen die dag in dag uit bezig zijn de stad veilig te houden. Het is alsof zij een enorm web van draden door de stad spannen om die veiligheid te handhaven. De gemeente voelt zich verantwoordelijk voor al haar medewerkers die daarbij betrokken zijn. Natuurlijk moet er ook veel aandacht zijn voor slachtoffers van agressie en geweld tijdens de uitoefening van hun beroep. Zij hebben een luisterend oor nodig en mensen die zich over hen ontfermen.

De VPT-stuurgroep

Nadat de burgemeester de aanwezigen nogmaals een hart onder de riem heeft gestoken volgt een rondje langs de stuurgroepleden. Zij vertellen kort over hun ervaringen van het afgelopen jaar binnen hun dienst en de aandachtspunten voor de nabije toekomst.
Al met al is de tendens dat het duidelijk de goede kant op gaat, maar dat iedereen constant scherp moet blijven. De trajecten voor ondersteuning en aangifte moeten met name duidelijker worden voor de medewerkers. En het schakelen bij de samenwerking tussen de diensten kan wat sneller.

Trainingsacteurs

Nadat de stuurgroepleden de huidige stand van zaken hebben geschetst en een korte blik op de toekomst werpen, begint het gezamenlijke, deels interactieve programma. Om de discussies los te maken spelen trainingsacteurs verscheidene fictieve maar realistische scènes die verschillende gradaties van emotie en agressie laten zien.

A, B, C en D gedrag

De scènes en aansluitende discussie maken eens te meer duidelijk hoe belangrijk het is de norm voor emotie en agressie die in Amsterdam geldt nogmaals te benaderukken: emotie mag, agressie niet. En die norm geldt voor alle situaties, dus ook bij telefoongesprekken. De gemeente onderscheidt daarbij A, B, C en D gedrag:
A gedrag: Klant heeft het vooral over zichzelf
B-gedrag: Klant richt zich tot gemeente, ‘jullie doen nooit iets goed’
C-gedrag: Klant spreekt medewerkers persoonlijk aan: ‘jij moet….’
D-gedrag: Dreigen met woorden als ‘ik weet je te vinden’ en ‘ik weet waar je kinderen op school zitten’

  • A en B is emotie en een medewerker kan met luisteren, begrip en redelijkheid de situatie eventueel bedaren.
  • C en D vallen onder agressie en zijn onacceptabel. Een medewerker moet dat ook direct kenbaar maken aan de klant en zo nodig het gesprek stoppen.

Reacties uit de zaal

Met RadarVertige hebben we bijzonder goede ervaringen met de inzet van trainingsacteurs. De scènes die zij spelen roepen altijd veel reacties op en zorgen voor gerichte, inhoudelijke discussies. Ook deze keer weer laten de deelnemers in de zaal zich uitgebreid gelden. De stuurgroepleden krijgen talrijke tips mee om in overweging te nemen. Ook komen er diverse praktijkervaringen los die alle aanwezigen weer doen beseffen hoe belangrijk het is de veilige publieke taak hoog op de agenda te laten staan. Want over één ding is iedereen het eens, agressie tegen iemand in een publieke functie is niet normaal!

Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief!

Meer weten?