Naar Nieuws

Check je werkplek!

Nieuws - 15 april 2016

Effectief veiligheidsbeleid voor een veilige werkplek.

Agressie en geweld op de werkplek: helaas krijgt drie op de vijf werknemers met een publieke taak hier geregeld mee te maken. Dit is onacceptabel. In 2007 heeft de (toenmalige) minister van Binnenlandse Zaken het programma Veilige Publieke Taak geïntroduceerd, met als doel het aantal voorvallen van agressie en geweld in de publieke sector aanzienlijk te verminderen. Een van de manieren om dit te verwezenlijken is een check van de werkplek en een effectief veiligheidsbeleid.

Arbeidsinspectie- proof veiligheidsbeleid

RadarVertige is expert op het gebied van agressie en geweld en kent als geen ander de mogelijke risico’s. Een van onze diensten op het gebied van een effectief veiligheidsbeleid is het ondersteunen van organisaties door middel van een werkplekbezoek. Beoogde doel van dit bezoek is een check van de veiligheidssituatie op de werkplek en een arbeidsinspectie- proof agressiebeleid.

Werkplekbezoek

Chaïm Wannet (expert op het gebied van emotie en agressie) heeft, onder andere, een werkplekbezoek gedaan bij de Alliantie in Amsterdam. De aanleiding was een agressieve klant aan de balie. Om dit in de toekomst te voorkomen, wil de Alliantie haar medewerkers een veilige werkplek bieden, goed ondersteunen en een effectief veiligheidsbeleid uitdragen. Chaïm heeft op locatie gekeken naar de werkplek en het veiligheidsbeleid doorgenomen. Daarbij zijn de volgende onderdelen aan bod gekomen:

Werkplek:

  • De positie van de balie. Is er overzicht en kunnen de medewerkers op een veilige wijze hun werkzaamheden doen.
  • De veiligheid van de spreekkamers (is er een alarmknop aanwezig, kunnen medewerkers via een aparte ingang naar binnen /buiten)
  • De reactie op alarmering. Hoe reageer je als een medewerker de alarmknop indrukt.

Veiligheidsbeleid:

  • Het agressieprotocol en de huisregels.
  • Trainen van medewerkers en leidinggevenden.
  • Opvang en nazorg.
  • Reactie naar de dader (bijv. door schade te verhalen of het voeren van een correctiegesprek).

De inspectie duurt ongeveer 1,5 uur en na afloop ontvangt de organisatie een advies op maat.

Interesse?

Bent u ook geïnteresseerd in een veiligheidscheck en advies over effectief veiligheidsbeleid voor uw organisatie? Neem dan contact op met Chaïm Wannet.