Naar Nieuws

“Zo, weer een stap verder!”

Nieuws - 16 november 2015

Training Eigen Kracht

RadarVertige is actief in de Buurtteams in Utrecht. Om onze leer- en ontwikkeltrajecten goed aan te sluiten op de praktijk, loopt directeur Bart Verhagen af en toe mee op de werkvloer van de generalisten. Hij doet graag verslag van zijn ervaringen als teamcoach. Onlangs heeft hij voor de generalisten van Buurtteam Overvecht de Gagel een reeks trainingen Eigen Kracht georganiseerd. In de training werd onder andere gewerkt met ‘Mijn Werkblad’, ontwikkeld door Divosa. Dit werkblad dient als hulpmiddel voor het opstellen van een persoonlijk plan van aanpak en om samen op nieuwe ideeën te komen. Het werkblad bevat vragen zoals:

  • Hoe sta ik er voor met werk?
  • Wat wil ik leren?
  • Wie kan mij daarmee helpen?
  • Wat heb ik nodig?

Reactie op de training

De reacties van de generalisten waren positief. Zo vertelt een van de generalisten, Petra Mastwijk: “In de afgelopen Eigen Kracht training van vorige week dinsdag, heeft een aantal van ons het werkblad gekregen van Bart. Hij had er een paar en het was een groot formaat formulier. De inhoud vind ik erg mooi en fijn”.

Dit werkblad was voor Petra een motivatie om een nieuwe vragenlijst op te stellen, speciaal toegespitst op de cliënten van het Buurtteam. Petra ligt toe: “De vragenlijst kan de cliënt zelf, met mij, invullen en bespreken. Op sommige punten kan je dan nog verdiepende vragen stellen of de cliënt helpen concreter te worden. Bijvoorbeeld bij de vraag: waarom wil ik mijn situatie verbeteren? Antwoord: voor een betere toekomst. Dan kan je de cliënt helpen dit concreter te maken: wat betekent beter voor jou? Wat is dan concreet beter dan nu?”

Petra heeft haar vragenlijst zelf al gebruikt in een gesprek met een cliënt. Hierover vertelt ze: “Het was mooi om te zien dat de cliënt na drie vragen zelf verder ging; zelf de vragen hardop voorlas, ging nadenken en haar antwoord formuleerde en opschreef. Het enige wat ik soms deed was een antwoord helpen te concretiseren. Toen ik haar vroeg wat ze ervan vond om dit in te vullen, zei ze: ja, prettig. Het wordt helder voor me waar ik sta. Zo… weer een stap verder!”.

Een mooi voorbeeld waarin generalisten nieuwe manieren vinden om hun cliënten zoveel mogelijk in hun eigen kracht te zetten en hen zelf de regie te geven.

Onze trainers/ opleidingsadviseurs